fbpx

Process Mining

Een krachtige tool voor verbetering en optimalisatie

Wat is Process Mining?

Process Mining is een analysetechniek die gebruikmaakt van gegevens uit IT-systemen om de werkelijke uitvoering van bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Het is een procesgerichte benadering die bedrijven in staat stelt om diepgaand inzicht te krijgen in hoe hun processen daadwerkelijk worden uitgevoerd, in plaats van hoe ze zouden moeten worden uitgevoerd volgens de documentatie.

Het Process Mining-proces begint met het verzamelen van digitale gegevens over de uitvoering van bedrijfsprocessen, zoals gebeurtenislogboeken en klikstromen. Vaak zijn deze gegevens al beschikbaar in CRM en/of ERP systemen. Vervolgens worden deze gegevens met behulp van software geanalyseerd en gevisualiseerd om een gedetailleerd beeld te krijgen van de feitelijke processtromen, knelpunten, variaties en uitzonderingen. Dit inzicht stelt organisaties in staat om verbetermogelijkheden te identificeren, inefficiënties te verminderen en de procesprestaties te optimaliseren.

De voordelen van Process Mining

Process Mining biedt verschillende voordelen voor organisaties die streven naar verbetering en optimalisatie van hun processen. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

  1. Procesvisualisatie: Process Mining biedt een visuele weergave van de werkelijke procesuitvoering, waardoor bedrijven snel inzicht krijgen in de complexiteit en dynamiek van hun processen. Dit helpt bij het identificeren van bottlenecks, onnodige stappen en afwijkingen van de gewenste processtromen.
  2. Identificatie van verbetermogelijkheden: Door de analyse van de procesgegevens kunnen organisaties verspillingen en procesoptimalisatie mogelijkheden identificeren. Dit stelt hen in staat om gerichte verbetermaatregelen te nemen en de procesprestaties te verhogen.
  3. Procesconformiteit: Process Mining maakt het mogelijk om te controleren of de werkelijke procesuitvoering voldoet aan de voorgeschreven regels, richtlijnen en beleidslijnen. Hierdoor kunnen afwijkingen en nalevingsproblemen worden opgespoord en aangepakt.
  4. Continu verbeteren: Process Mining ondersteunt de filosofie van continu verbeteren door middel van feitelijke gegevens. Door de voortdurende monitoring en analyse van de procesprestaties kunnen organisaties proactief reageren op veranderingen en optimalisaties doorvoeren.
De voordelen bij het gebruik van Process Mining

Process Mining en Lean Six Sigma

Process Mining en Lean Six Sigma zijn twee krachtige benaderingen voor procesverbetering die elkaar goed aanvullen. Lean Six Sigma richt zich op het elimineren van verspilling, het verminderen van variatie en het verbeteren van de procesprestaties door middel van gestructureerde methodologieën en statistische tools. Process Mining, aan de andere kant, biedt een datagedreven aanpak om inzicht te krijgen in de feitelijke procesuitvoering en om verbetermogelijkheden te identificeren. Binnen Lean Six Sigma verbeterprojecten kan Process Mining in verschillende fases uitkomst bieden om gedegen conclusies te stellen op het gebied van problemen, oorzaken en oplossingsrichtingen.

Door Process Mining te combineren met Lean Six Sigma kunnen organisaties een holistische benadering hanteren bij het identificeren en implementeren van procesverbeteringen. Process Mining biedt een objectieve basis voor het identificeren van gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn, terwijl Lean Six Sigma-methodologieën kunnen worden toegepast om de nodige verbeteringen door te voeren en de resultaten te meten.

Conclusie

Process Mining is een krachtige tool die organisaties in staat stelt om diepgaand inzicht te krijgen in hun processen en verbetermogelijkheden te identificeren. Het biedt de mogelijkheid om de werkelijke procesuitvoering te visualiseren, inefficiënties te verminderen, de procesconformiteit te waarborgen en continu verbeteringen door te voeren. In combinatie met Lean Six Sigma kan Process Mining een nog krachtiger instrument worden voor het bereiken van operationele excellentie. Door gebruik te maken van deze benaderingen kunnen organisaties hun processen optimaliseren en een concurrentievoordeel behalen in de dynamische zakelijke omgeving van vandaag.