SMART-doelen

SMART-doelen en het gebruik ervan binnen een Lean Agile organisatie.

Ontdek de kracht van SMART-doelen – een bewezen benadering die organisaties en individuen helpt doelgericht te werken. Leer hoe dit principe niet alleen in organisaties, maar ook binnen Lean, Agile en in Obeya ruimtes wordt toegepast, waardoor effectieve sturing op verschillende niveaus mogelijk wordt. Ontdek de kracht van SMART-doelen voor maximale grip op processen en verbeteringen.

Wat is SMART?

SMART is een acroniem voor Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdsgebonden. Een benadering die organisaties en individuen helpt om doelgericht te werken.

Peter Drucker, ook wel de vader van het moderne management, introduceerde dit concept in 1945 als een manier om doelen te formuleren die niet alleen inspirerend zijn maar ook praktisch en haalbaar. Een doel beschrijft een vooraf vastgestelde, ideale situatie die een entiteit wil bereiken en is – als het goed is – concreet, meetbaar en expliciet. Doelen worden ook wel de hoekstenen van succes genoemd.

Door goed doelen te stellen, kun je jezelf op koers houden en de kans op succes optimaliseren. SMART-doelen geven richting aan het dagelijks handelen.

Het SMART-principe is jargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelen. Bij werknemers leefde de nadrukkelijke wens om gerichte opdrachten te krijgen vanuit het leidinggevende kader, een raamwerk van duidelijke en effectieve doelen om de voortgang te meten en de kansen op succes te vergroten.

Hoe stel je SMART-doelen?

De letters van SMART staan voor:

  • Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar – Onder welke meetbare voorwaarden is het doel bereikt?
  • Ambitieus – Zijn de doelen acceptabel voor de doelgroep?
  • Realistisch – Is het doel haalbaar?
  • Tijdsgebonden – Wanneer moet het doel bereikt zijn?
SMART is een acroniem voor Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdsgebonden.

Naast het SMART maken van doelen ontstond de behoefte om sturing te geven en waar nodig tussentijds te interveniëren. Dat laatste – sturen en interveniëren dus – vraagt correcte, actuele cijfers over de voortgang en regelmatig, constructief overleg. De verzamelnaam hiervoor is processturing.

Het overleg vindt plaats in een vast ritme, waarbij procesbetrokkenen hun toegevoegde waarde aan het proces met elkaar delen. Er wordt dagelijks of wekelijks geleerd van elkaar. De voortgang wordt besproken en sturing wordt gegeven aan gedrag. Dit alles moet leiden tot het halen van de SMART-doelen.

Toepassing van SMART-doelen in Lean Agile organisaties

Drucker is een man die veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van Lean. Meetbaar maken en feitelijk was iets waar hij van hield. Binnen Lean zie je dan ook veel SMART elementen terugkomen, net als bij Agile. Een voorbeeld is het gebruik van SMART binnen een Obeya ruimte. Dat is een term die afkomstig is uit het Toyota Production System (TPS). Het betekent letterlijk ‘grote kamer’.

In de praktijk is het vaak een inspirerende ruimte, die wij als Lean Six Sigma Groep inzetten bij onze klanten op strategisch, tactisch en operationeel niveau en waarmee we onze klanten helpen integraal te sturen om grip te krijgen op de uitkomsten van de processen.