fbpx

Wat is DMAIC?

Het succesvol implementeren van Six Sigma

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Het betreft een datagestuurde verbetercyclus die ingezet wordt om bedrijfsprocessen te verbeteren, optimaliseren en stabiliseren. De DMAIC-verbeteringscyclus is de essentie die wordt gebruikt om Six Sigma-projecten aan te sturen en tot het gewenste resultaat te komen.

Implementeren van verbeteringen, welke organisatie doet dit niet? Helaas lukt het in 80% van de gevallen niet om de gewenste veranderingen met succes door te voeren.
Dit komt vaak door weerstand vanuit de werkvloer of onduidelijke overeenstemming tussen visie en strategie.

Om bij die 20% te horen, is het belangrijk duidelijk te weten wat het probleem is en hoe dit zich vertaalt naar kwantitatieve gegevens. Belangrijk is de uiteindelijke vertaling / koppeling van de klantwens in de bedrijfsprocessen.

5 stappen binnen DMAIC

De basis van waaruit Six Sigma werkt is het DMAIC-model. Deze bestaat uit de volgende vijf stappen:

 1. Define: In de Define-fase definiëren we het probleem door het beantwoorden van de volgende vragen:
  – Wie is de klant?
  – Wat vindt hij/zij belangrijk?
  – Welk proces hoort hierbij?
  – Hoe leggen we de uitkomsten vast?
 2. Measure: In de Measure-fase worden relevante gegevens gemeten en verzameld.
  Het proces wordt in kaart gebracht. Daarnaast houden we ons bezig met het bepalen en uitvoeren van een 0-meting, uitvoeren van een meetsysteemanalyse en het vaststellen van de grootte van het probleem.
 3. Analyse: In de Analyse-fase worden de verzamelde gegevens geanalyseerd.
  Hier bepalen we de veroorzakers van het probleem, voeren we een data- en procesanalyse uit en stellen we de grootste veroorzakers vast. Een van de zeven basiskwaliteitstools voor analyse is het Ishikawa diagram.
 4. Improve: In de Improve-fase worden verbeteringen bedacht, getest en uitgevoerd. Hierbij worden oplossingen gezocht voor de veroorzakers, wordt een selectie van de beste oplossingen gemaakt en vervolgens geïmplementeerd.
 5. Control:In de Control-fase draait het om terugval voorkomen en het beheren van de verandering. Het borgen van de doorgevoerde oplossing is hierbij van belang, bijvoorbeeld door een blijvende meting in te richten die de procesprestatie volgt.

DMAIC in Lean Six Sigma

Tegenwoordig is de DMAIC-cyclus zo geëvolueerd dat dit veel breder toepasbaar is om verbeteringen door te voeren. Het DMAIC-model wordt gebruikt in de Lean Six Sigma-methodiek, in combinatie met Lean-principes. Lees hier meer over de combinatie van Lean en Six Sigma.

Lean Six Sigma Groep onderscheid zich van zijn concurrenten doordat het het DMAIC-model ook nog eens combineert met andere methodes, om verbetering te kunnen garanderen.
Door deze samenvoeging worden aspecten als werkcultuur en weerstand niet uit het oog verloren.

Binnen onze Lean Six Sigma Green Belt en Lean Six Sigma Black Belt-trainingen komen de methodes op een praktijkgerichte manier aanbod.