DMAIC

Het succesvol implementeren van Six Sigma

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Het verwijst naar een gegevensgestuurde verbetercyclus die wordt gebruikt voor het verbeteren, optimaliseren en stabiliseren van bedrijfsprocessen. De DMAIC-verbeteringscyclus is de essentie die wordt gebruikt om Six Sigma-projecten aan te sturen en tot het gewenste resultaat te komen.

DMAIC staat voor Define Measure Analyze Improve Control

Implementeren van verbeteringen, welke organisatie doet dit niet? Helaas lukt het 80% van de gevallen niet om de gewenste veranderingen door te voeren met succes.
Dit komt vaak door weerstand vanuit de werkvloer of een onduidelijke overeenstemming tussen visie en strategie.

Om bij die 20% te horen is het belangrijk om duidelijk te weten wat het probleem is en hoe dit zich vertaalt in kwantitatieve gegevens. Belangrijk is de uiteindelijke vertaling van de klantwens in de bedrijfsprocessen.

5 stappen binnen DMAIC

De basis waaruit Six Sigma werkt is het DMAIC model. Deze bestaat uit de volgende vijf stappen:

 1. Define: In de define fase definieer je het probleem door het beantwoorden van de volgende vragen:
  – Wie is de klant
  – Wat vindt hij/zij belangrijk?
  – Welk proces hoort hierbij?
  – Hoe leggen we de uitkomsten vast?
 2. Measure: In de measure fase worden relevante gegevens gemeten en verzameld.
  Het bepalen en uitvoeren van een meting, uitvoeren van een meetsysteem analyse, en het vaststellen van de grootte van het probleem.
 3. Analyse: In de analyse fase worden de verzamelde gegevens geanalyseerd.
  Hier bepalen we de veroorzakers van het probleem, voeren we een data & proces analyse uit en stellen grootste veroorzakers vast. Een van de zeven basiskwaliteitstools voor analyse hierbij is het Ishikawa diagram.
 4. Improve: In de improve fase worden verbeteringen bedacht, getest en uitgevoerd. Hierbij worden oplossingen gezocht voor de veroorzakers, wordt er een selectie van de beste oplossing gemaakt, en vervolgens implementeren van de oplossing in de praktijk.
 5. Control: In de control fase draait het om terugval voorkomen en het beheren van de verandering. Het borgen van de doorgevoerde oplossing is hierbij van belang, blijvende meting inrichten bepalen resultaat.

DMAIC Cyclus

DMAIC in Lean Six Sigma

Tegenwoordig is de DMAIC cyclus zo geëvolueerd dat dit veel breder toepasbaar is om verbeteringen door te voeren. Het DMAIC-model wordt gebruikt in de Lean Six Sigma methodiek in combinatie met Lean principes. Lees hier meer over de combinatie van Lean en Six Sigma.

Lean Six Sigma Groep onderscheid zich van zijn concurrenten door het combineren van de DMAIC model met verschillende andere methodes om verbetering te kunnen garanderen.
Door deze samenvoeging van methodes worden verschillende aspecten zoals werkcultuur, weerstand, etc. niet vergeten.

Binnen onze Lean Six Sigma Green Belt en Lean Six Sigma Black Belt trainingen komen deze methodes op een praktijk gerichte manier aanbod.