fbpx

Obeya Training

Strategie uitzetten voor de gehele organisatie

De Obeya methodiek kent ook zijn oorsprong bij Toyota, als onderdeel van Lean en wordt ook wel betiteld als: Visual Management Room (VMR). Obeya werd destijds toegepast bij een groot en cruciaal ontwikkelprogramma. Tegenwoordig wordt Obeya veel breder ingezet en de visie en ideeën vanuit het Lean Agile model kunnen er ook goed mee in praktijk worden gebracht.

Prijs: € 1.095,-
2 dagen Inclusief Trainingsmateriaal, Locatie kosten, Catering en Certificaat van deelname Exclusief BTW (BTW vrij mogelijk indien van toepassing)
Agile Foundation training

De basis van de methodiek is – zoals zoveel technieken uit Lean en Agile – relatief eenvoudig en praktisch. De uitdaging zit in het daadwerkelijk effectief en resultaatgericht toepassen. Wil jouw organisatie met Obeya aan de slag, dan is een gestructureerde aanpak belangrijk. Onze Obeya training geeft jou de basis en handvatten om voor jouw organisatie Obeya ruimtes te kunnen gaan opzetten, implementeren en faciliteren.

Wat is Obeya?

Obeya, ook wel Visual Management Room (VMR) genoemd, is een Japanse term voor een managementmethode uit Lean, die letterlijk ‘grote ruimte of kamer’ betekent. In deze grote ruimte of kamer is actuele informatie beschikbaar die gevisualiseerd is, voor een groep samenwerkende mensen, opdat die snel, effectief en kort-cyclisch verbeteringen kunnen initiëren en opvolgen.

De essentie van Obeya is:

 • Dat het een ruimte of kamer is waar in drie wanden strategie (plannen), (operationele) prestaties en verbeteringen samenkomen: de Obeya Room
 • Dat er op managementniveau gesprekken gevoerd worden over het realiseren van de strategie
 • Dat er periodiek een prestatiedialoog plaatsvindt
 • Dat de realisatie van de strategische doelen geborgd wordt
 • Dat noodzakelijke acties gedefinieerd worden om
  – De realisatie van verbeteringen te borgen
  – De realisatie van operationele prestaties/klantwaarde te borgen
 • Dat multidisciplinaire (elkaar aanvullende) teams de Obeya ruimte gebruiken voor al het bovenstaande

Voor wie is de Obeya training?

De Obeya training is ontwikkeld voor zowel verbetermanagers die van plan zijn één of meerdere Obeya ruimtes binnen hun organisatie te implementeren als voor managers die de Obeya methode willen inzetten om een dieper inzicht te krijgen in zowel operationele aspecten als verbeteringsinitiatieven.

Na het voltooien van de training, zul je de nodige expertise bezitten om een Obeya ruimte effectief te implementeren, ondersteund door praktische richtlijnen en tools. Basiskennis over Lean, Agile en Six Sigma is wenselijk, evenals basis kennis en vaardigheden in het coachen van teams. Het niveau van de training is HBO niveau.

Hoelang duurt de Obeya training?

De training op locatie duurt 2 dagen van 09:15 uur tot 16:30 uur.

Inhoud Obeya training

Tijdens de training beginnen we op de eerste dag met het leggen van de theoretische basis, waarbij we de fundamenten van de Obeya methode en de werking ervan behandelen. Vervolgens zullen we je stapsgewijs laten zien (wand voor wand) hoe je de Obeya ruimte praktisch kunt opzetten en inrichten. Daarnaast zullen we de verschillende rollen in een Obeya nader bekijken en hun bijbehorende verantwoordelijkheden bespreken. We zullen ook aandacht besteden aan de effecten die de invoering van een Obeya ruimte kan hebben en welke coachende rol van jou wordt verwacht tijdens deze verandering. Bovendien zullen we enkele coachingsmethoden behandelen die relevant zijn voor Obeya meetings.

Uiteraard wordt tijdens de training behandeld hoe je niet alleen de implementatie van een Obeya ruimte kunt realiseren, maar ook hoe je de continuïteit ervan kunt waarborgen. Bovendien besteden we aandacht aan de hedendaagse context van hybride Obeya ruimtes (combinatie van fysieke en digitale aspecten). Ter afsluiting behandelen we de noodzakelijke ‘voeding’ ondersteuning en voorzieningen die een Obeya nodig heeft. Hiermee bieden we een uitgebreid programma waarmee je in staat wordt gesteld om succesvolle Obeya ruimtes te realiseren.

Het gebruik van Obeya bij Change Management

Blok 1:

 • Introductie & Leerdoelen
 • Achtergrond Lean en Agile
 • Uitleg Obeya met de drie wanden
 • Wat willen we bereiken met Obeya als team?
 • Ruimte, werking en wand 1: visie en strategie
 • Rollen binnen de Obeya
 • Wand 2 Obeya ruimte, manieren om van strategie naar procesdoelen te komen en oefenen hiermee

Blok 2:

 • Samenvatting blok 1 en vragen
 • Bewustwording van de veranderimpact
 • Coaching en feedback tijdens de standups
 • Fysiek en online inrichten van een Obeya
 • Wand 3 Obeya ruimte met actie/Kanban-wand deel
 • Implementatie aanpak met workshops
 • Het opzetten en begeleiden van een Obeya overleg en bijhouden van de ruimte
 • Mogelijke specifieke verdieping op een onderwerp en afronding

Waarom een Obeya training volgen?

Het volgen van een Obeya training helpt jou en je organisatie strategie en operatie (en vice versa) beter op elkaar aan te sluiten. Maar er is meer. Na het volgen van een Obeya training heb je geleerd hoe je efficiënt en effectief verbeteringen initieert en opvolgt, zodat de operatie de strategie kan realiseren. Last but not least leer je hoe je een cultuur van continue verbeteren en eigenaarschap kunt creëren.

De training is niet louter instrumenteel, ook wordt aandacht besteed aan het op een veilige en prettige manier – maar zonder om de hete brei heen te draaien – voeren van een prestatiedialoog. Wat onder andere bij het volgen van een Obeya training hoort, is:

 • Prioriteiten leren stellen, keuzes leren maken, focus leren aanbrengen
 • (Kort)cyclisch leren sturen (in de cadans van het proces)
 • Leren hoe je inzicht, transparantie en openheid creëert
 • Leren over samenhang en samenwerking

Certificaat Obeya Training

Lean Six Sigma Groep is door CEDEO geaccrediteerd. Hiermee voldoet Lean Six Sigma Groep aan de geldende eisen en normen en is de kwaliteit van onze trainingen geborgd. Al onze trainers zijn gecertificeerd op het gebied van Lean en Agile werken. Na afloop van deze training ontvang je een certificaat van deelname.

LCS Lean Six Sigma - Lean Six Sigma Groep                IASSC - Lean Six Sigma Groep                 CRKBO - Lean Six Sigma Groep
CEDEO - Lean Six Sigma Groep

Ervaringen

Niels Koudijs

Leerzame, nuttige training die direct toepasbaar is.

F.A.Q.

Wat is een Obeya?
Obeya, ook wel Visual Management Room (VMR) genoemd, is een Japanse term voor een managementmethode uit Lean, die letterlijk ‘grote ruimte of kamer’ betekent. In deze grote ruimte is actuele managementinformatie beschikbaar die gevisualiseerd is, voor een groep samenwerkende mensen, opdat die snel, effectief en kort-cyclisch verbeteringen kunnen initiëren en opvolgen.
Hoe werkt Obeya?
In de Obeya-ruimte wordt de strategie vertaald naar uitvoering. De ruimte visualiseert de visie en hoe deze via verschillende projecten/initiatieven gerealiseerd kan worden. Dit wordt zichtbaar gemaakt op drie wanden in de ruimte. Op regelmatige basis vindt er in de ruimte een prestatiedialoog plaats waarbij de drie wanden het onderwerp van gesprek zijn. Samen worden er beslissingen genomen om de strategie daadwerkelijk te laten werken. Deze aanpak bevordert inzicht, transparantie en open communicatie.
Wat is een Obeya Bord?
Een Obeya Bord bestaat uit drie wanden die centraal staan tijdens de prestatiedialoog met het team in de Obeya ruimte. Van links naar rechts is het Obeya Bord als volgt opgebouwd. Te beginnen met de visie en strategie wand. Deze wordt middels een veranderkaart en tijdlijn visueel gemaakt. Het middelste bord is de verbeter en uitvoer wand. Middels projectcharters en KPI’s worden hier de verbeterprojecten en het effect ervan in de organisatie inzichtelijk gemaakt. Specifieke acties worden opgehangen aan de derde wand: de actiewand.
Waarom een Obeya?
De Obeya ruimte helpt jou en je organisatie strategie en operatie (en vice versa) beter op elkaar aan te sluiten. Op een efficiënte en effectieve manier initieer je verbeteringen, zodat de operatie de strategie kan realiseren. Zo ontstaat er een open cultuur van continue verbeteren en eigenaarschap.
Waar komt Obeya vandaan?
De Obeya methodiek is ontstaan ​​in de jaren ‘90 bij Toyota tijdens het bouwen van de Prius. Meneer Uchiyamadade bedacht dat het efficiënt en effectief zou zijn om een ruimte in te richten waar het team snel tot goede beslissingen kon komen over de aanpak en ontwikkeling van de nieuwe auto met alle informatie zichtbaar aanwezig. De ruimte hielp het team in het sturen van de ontwikkeling en het ‘on the spot’ nemen van beslissingen.

Trainingsdata

10 Oktober 2024
2 dagen
Zoetermeer
€ 1.095,-
06 December 2024
2 dagen
Doorn/Utrecht
€ 1.095,-