Wat is Six Sigma?

Vergroot rendement en effectiviteit

Six Sigma (zes sigma) is een methode om het rendement en de effectiviteit van een proces te vergroten, oftewel de juiste dingen doen én de dingen juist doen. Het doel van de methode is om variatie in processen te verminderen om te voldoen aan de specificaties die de klant stelt aan het product of de dienst.

Wat zijn de belangrijkste principes?

  1. Alles begint en eindigt met de klant
  2. Anders bekeken- “elke taak is een proces”
  3. Proces georiënteerd – “beperk de eilandcultuur”
  4. Elimineer defecten – “variatie is de vijand”
  5. Op feiten en op data gebaseerde beslissingen – “show me the data”
  6. Financiële resultaten als uitgangspunt

Wat is de methodiek? – 5 fasen van DMAIC

De methodiek bestaat uit vijf fasen, ook wel de DMAIC-methodiek genoemd.

D = Define fase, deze eerste fase beschrijft het probleem waar we aan werken en de waarde voor het bedrijf. De wens van de klant wordt in beeld gebracht.

M = Measure fase, in deze fase meten we aan het proces, we verzamelen basisinformatie over het proces/ product en we bepalen de verbeterdoelen.

A = Analyse fase, in deze fase bepaal je de belangrijkste oorzaken, dat zijn die procesfactoren die de meeste invloed hebben op de procesoutput.

I = Improve fase, we bepalen de beste mogelijkheden om de procesprestatie te verbeteren en we toetsen deze oplossingen.

C = Control fase, de beste oplossing wordt geïmplementeerd en het project en nieuwe werkwijzen worden geborgd en overdragen.

Waarom Six Sigma?

Sigma staat in de statistiek voor standaarddeviatie, dit is de gemiddelde afwijking ten opzichte van het gemiddelde. Sigma (σ) is de Griekse letter die staat voor de spreiding van een verdeling. Het zegt iets over de spreiding van de uitkomst van je proces.

De term komt vanuit de productie-industrie. Een productieproces kan beschreven worden met een sigma-beoordeling, dit geeft aan hoe goed een proces presteert. Hoe hoger de sigma-waarde, hoe beter je proces presteert. Een zes sigma proces betekent dat er 3,4 defecten zijn op 1 miljoen producten.

Het is een set technieken en hulpmiddelen voor procesverbetering. Het werd geïntroduceerd door de Amerikaanse ingenieur Bill Smith tijdens zijn werk bij Motorola in 1980. Jack Welch maakte het centraal in zijn bedrijfsstrategie bij General Electric in 1995. Zij stelde Six Sigma als doel voor hun productieprocessen en hebben hiervoor de hierboven beschreven DMAIC-methode ontwikkeld.

De methode is door General Electric zeer succesvol toegepast en verder verspreid. Het is niet alleen toepasbaar in de industrie, maar ook in zakelijke dienstverlening, logistiek, (semi)overheid en zorg; eigenlijk in elke branche.

Implementatie rollen

Een belangrijke innovatie betreft de absolute “professionalisering” van kwaliteitsmanagementfuncties. Voorafgaand aan Six Sigma was kwaliteitsmanagement in de praktijk grotendeels gedegradeerd naar de productievloer en naar statistici in een afzonderlijke kwaliteitsafdeling. Formele programma’s hanteren een soort toppositie-terminologie (vergelijkbaar met sommige vechtsportsystemen, zoals judo) om een ​​hiërarchie (en speciaal carrièrepad) te definiëren die alle zakelijke functies en niveaus omvat. De methodiek identificeert verschillende sleutelrollen voor een succesvolle implementatie.

  • Master Black Belts, geïdentificeerd door Champions, fungeren als interne coaches op Six Sigma. Ze besteden 100% van hun tijd aan Six Sigma. Ze helpen Champions en begeleiden Black Belts en Green Belts. Naast statistische taken besteden ze hun tijd aan een consistente toepassing van de methodiek in verschillende functies en afdelingen.
  • Black Belts werken onder Master Black Belts om Six Sigma-methodologie toe te passen op specifieke projecten. Ze besteden 100% van hun gewaardeerde tijd aan de methodiek. Ze richten zich vooral op projectuitvoering en speciaal leiderschap met speciale taken, terwijl Champions en Master Black Belts zich richten op het identificeren van projecten / functies voor Six Sigma.
  • Green Belts zijn de werknemers die de implementatie samen met hun andere taken op zich nemen en die werken onder begeleiding van Black Belts. Volgens voorstanders van het systeem is speciale training nodig voor al deze beoefenaars om ervoor te zorgen dat zij de methodologie volgen en de gegevensgestuurde aanpak correct gebruiken. Sommige organisaties gebruiken extra riemkleuren, zoals Orange Belts, voor werknemers die een basistraining in Six Sigma-tools hebben en over het algemeen deelnemen aan projecten en “White belts” voor degenen die lokaal zijn getraind in de concepten maar niet deelnemen aan het projectteam.

 

Verschil Lean en Six Sigma

In het kort:
Lean richt zich op het elimineren van verspillingen en het creëren van flow in een proces.
Six Sigma richt zich op het verminderen van spreiding binnen een proces.

Lean Six Sigma
Nadruk op processnelheid Nadruk op elimineren van defecten
Vermindering wachttijden Reduceren van variatie
Nadruk op waarde toevoegende activiteiten Gebruik maken van statistiek, focus op kwaliteit
Gereedschappen om complexiteit aan te pakken Gereedschappen om problemen op te lossen
Reduceren van de kosten van complexiteit Data-gedreven beslissingen
Bouwen aan een infrastructuur voor soepele proces doorstroming (flow) Bouwt een infrastructuur om resultaat te krijgen en te behouden
Werkt vnl. aan de efficiency Werkt vnl. aan de effectiviteit
Problemen meestal gemeten in tijd (sec.) Problemen meestal gemeten in “stuks”