fbpx

Coaching en certificering

Lean Six Sigma: van theorie naar praktijk

Begin aan een transformatieve reis naar procesexcellentie. Onze uitgebreide trainingsprogramma’s, gegeven door ervaren instructeurs, stellen je in staat om de kracht van Lean Six Sigma te benutten en duurzame groei voor uw organisatie te bereiken.

Coaching in de praktijk

Het uitvoeren van een Lean Agile project,  Lean Six Sigma  projecten, het opzetten van een verbeterprogramma, de inrichting van  operationeel management  of het correct aansturen van projectleiders zijn vaardigheden die je kunt leren.

Het toepassen van deze vaardigheden in de praktijk kan echter uitdagender zijn. Lean Six Sigma Groep biedt begeleiding en coaching aan om het maximale resultaat uit jouw verbeterinitiatieven te halen.

Tijdens een coachingstraject begeleiden wij, maar jij bent in controle. Daarmee draagt  Lean Six Sigma Groep  bij aan jouw succes.

Begeleiding bij Lean Six Sigma projecten tijdens een training

Lean Agile Six Sigma praktijk coachingDe Green Belt en Black Belt  trainingen van Lean Six Sigma Groep bevatten coachingsmomenten. Deze momenten hebben als doel om cursisten te ondersteunen tijdens hun eerste projecten. Na een eerste succes is de kans vele malen groter dat cursisten nieuwe projecten op pakken en daarbij ondersteuning krijgen van hun organisatie. De coaching start met een introductiegesprek voor de  training. Hierin staat het leerdoel van de cursist en het verbeterdoel voor de organisatie centraal. Tijdens en buiten de training wordt op vastgestelde tijden gesproken over het project. Waar nodig nemen we samen hobbels weg.

Lean Six Sigma Certificering

Lean Six Sigma beheersen vergt een combinatie van het begrijpen van de theorie en de toepassing hiervan in de praktijk. Deze combinatie is terug te vinden in de Lean Six Sigma gradaties en in de bijbehorende certificering.

Lean Six Sigma Certificering bestaat uit 3 stappen:

 1. het volgen van een training.
 2. het afleggen van een examen om theoretische kennis aan te tonen.
 3. het uitvoeren van verbeterprojecten om de praktijk aan te tonen.

Na afronding van een opleiding ontvang je een certificaat van deelname. Nadat de geleerde theorie in praktijk is gebracht, kan je als Belt opgaan voor praktijkcertificering.

Lean Six Sigma Groep is door LCS, IASSC, ASQ, CRKBO, NRTO en CEDEO  geaccrediteerd. Hiermee voldoet Lean Six Sigma Groep aan de internationaal geldende eisen en normen en is de kwaliteit van onze trainingen geborgd.

Onze trainingen en certificaten zijn  LCS  geaccrediteerd. Bij afronding van training, examen en projecten ontvang je internationaal erkend certificaat van LCS en Lean Six Sigma Groep. LCS staat voor Lean Competency System.

Dit is een kwaliteitskeurmerk voor trainingen op het gebied van continu verbeteren. LCS is verbonden aan de Universiteit van Cardiff. Het LCS certificaat is internationaal erkend.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan  contact met ons op.​

Lean Six Sigma Groep biedt de volgende certificaten aan:

 • Yellow Belt  (certificaat van deelname)
 • Orange Belt  (certificaat van deelname)
 • Lean Green Belt  (als  Incompany training  op maat)
 • Lean Six Sigma Green Belt  (na afronding training certificaat van deelname, na afleggen examen en projecten volledig certificaat) (idem voor BB en GB2BB)
 • Lean Six Sigma Black Belt (beschikbaar als  Green Belt to Black Belt  of Black Belt)
 • Lean Six Sigma Master Black Belt (idem)

De eisen concreet

De eisen per certificaat kun je vinden bij de specifieke  Trainingen onder ‘certificaat’. Iets meer in detail uitgelegd dan hierboven, bestaat certificering dus concreet uit de volgende stappen:

 1. Met goed gevolgen afleggen van de training. Hierbij is het van belang dat voldoende trainingsdagen zijn gevolgd.
 2. Uitvoeren van een of meerdere projecten waarin de geleerde theorie in de praktijk wordt toegepast.
 3. Het afleggen van een examen waarin de theorie wordt getoetst.
 4. Inleveren van een gedocumenteerd projectverslag of werkboek aan Lean Six Sigma Groep en de resultaten van de projecten bespreken met een van onze Master Black Belts.
 5. Als de Master Black Belt heeft vastgesteld dat de projecten van voldoende kwaliteit en niveau zijn en dat er aan de andere inhoudelijke vereisten is voldaan, ontvang je je certificering.

Meer over de achtergronden van Lean Six Sigma certificering kun je lezen in dit artikel. Heb je meer vragen, kijk dan bij de veelgestelde vragen, of neem gerust contact met ons op via e-mail.