fbpx

Scrum Master training

Beheers de Scrum theorie en toepassing op het hoogste niveau!

Ontwikkel jezelf binnen twee dagen tot een professioneel en officieel erkend Scrum Master. De tweedaagse Scrum Master training is erop gericht je te  leren hoe je een team in het toepassen van Scrum kunt coachen.

Prijs: € 995,-
2 dagen Inclusief Trainingsmateriaal, Locatie kosten, Catering en Certificaat van deelname Exclusief BTW (vraag naar de voorwaarden voor BTW-vrijstelling)

Wat is een Scrum Master?

De Scrum Master faciliteert Scrum in de organisatie en is de schakel tussen de opdrachtgever en het ontwikkelteam. Het is daarin geen traditionele teammanager of projectleider, je stapt in de rol van een ‘dienend leider’. De Scrum Master is verantwoordelijk voor het correct toepassen van het Scrum methodiek. Om ervoor te zorgen dat het team effectief samenwerkt, moet de Scrum Master ervoor zorgen dat iedereen de Scrum-theorie, -praktijken en -regels volgt.

Waarom een Scrum Master?

Een Scrum Master dient als een ‘facilitator’, die ervoor zorgt dat alles soepel verloopt, zodat het Scrum-team hun werk kan voltooien. De Scrum Master begeleidt het Scrum-team, de Product Owner en de stakeholders tijdens verschillende bijeenkomsten en zorgt ervoor dat de Scrum-regels worden nagekomen.

Tijdens de Scrum Master opleiding leer je Scrum écht toe te passen aan de hand van een theoretische basis, een praktijkcase en leer je hoe je een team in het toepassen van Scrum kunt coachen. Na het volgen van de opleiding kan je aan de slag om zelfstandig een team te begeleiden in de ontwikkeling tot een professioneel Scrum/zelfsturend team.

Voor wie is de Scrum Master training?

De Scrum Master opleiding is geschikt voor iedereen die wil gaan werken als Scrum Master of al werkt als Scrum Master en extra diepgang zoekt. Daarnaast is het de ideale voorbereiding op het Professional Scrum Master I (PSM I) examen.

Voor de Scrum Master training is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is het niveau van deze training vergelijkbaar met HBO-niveau.

Duur van de Scrum Master training

De Scrum Master training duurt 2 dagen, verdeeld over 4 blokken. De trainingstijden zijn van 09:00 uur – 17:00 uur.

Wat houdt de Scrum Master training in?

De Scrum Master opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en toepassing in de praktijk. Na afloop van de opleiding ben je in staat om zelf aan de slag te gaan als Scrum Master in een breed scala aan organisaties. Je kunt de methodiek toepassen en je weet hoe je mensen kunt meenemen en coachen. Ook is de training te gebruiken als opstap naar Agile Coach. Tot slot ben je in staat het examen Professional Scrum Master (PSM I) succesvol af te leggen.

In hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:


Voorbereidingsopdracht: ‘Op zoek naar een verbeterproject

Blok 1: Een theoretische basis

 • Wat is Agile en wat is het verschil tussen Scrum en Agile?
 • Hoe leg ik Agile uit aan mijn team?
 • Wat is het doel van Scrum en wanneer is Scrum wel en niet effectief?
 • Wat is de taakverdeling tussen Product Owner en Scrum Master?
 • Hoe draag ik bij aan een goede Product Backlog?
 • Wat maakt een goede Sprint Backlog en wat zijn de eigenschappen van een goede Backlog Item?
 • Wat is de ideale lengte van een Sprint?
 • Wat zijn de valkuilen bij het gebruik van User Stories?
 • Hoe kan het team Backlog Items inschatten met Story Points?

Blok 2: Praktijkcase

We gaan een Sprint voorbereiden, uitvoeren en presenteren voor een product.


Blok 3: Coaching en verbinding

 • Hoe organiseer ik de Daily Scrum (ook wel Stand-up genoemd)?
 • Wat is het doel van de Sprint Review (ook wel Demo genoemd)?
 • Hoe organiseer ik effectieve Retrospectives?
 • Hoe neem ik mensen mee?
 • Hoe ga ik om met weerstand?
 • Hoe kan ik een team coachen en hoe coach ik individuen?
 • Hoe zet ik teams in de flow?
 • Was is mijn rol als Scrum Master in de gehele organisatie?

Blok 4: Voorbereiding examen

 • De puntjes op de i en herhaling.
 • Hoe zet ik een Burndown chart in?
 • Hoe haal ik mijn certificering van Professional Scrum Master 1 (PSM 1) in één keer?

Certificaat Scrum Master training

Na afloop van de Scrum Master training ontvang je een certificaat van deelname.

Professional Scrum Master (PSM I) certificering zit niet bij de opleiding inbegrepen. Scrum.org certificering USD 150 bestaat uit een Engelstalig schriftelijk examen. In onze Scrum Master training geven we je de ideale voorbereiding op het examen zodat je kunt slagen. Kijk voor verdere informatie zoals examenkosten op  www.scrum.org.

Internationaal erkend

LCS Lean Six Sigma - Lean Six Sigma Groep                IASSC - Lean Six Sigma Groep                 CRKBO - Lean Six Sigma Groep
CEDEO - Lean Six Sigma Groep

Lean Six Sigma Groep is door CRKBO en CEDEO geaccrediteerd. Hiermee voldoet Lean Six Sigma Groep aan de geldende eisen en normen en is de kwaliteit van onze trainingen geborgd. Al onze trainers zijn gecertificeerd op het gebied van Lean en Agile werken.

Ervaringen

Emile Drenth

Verfrissende en inhoudelijke zeer sterke training. Erg inspirerende trainer.

Trainingsdata

27 Augustus 2024
2 dagen
Zoetermeer
€ 995,-
16 Oktober 2024
2 dagen
Amsterdam
€ 995,-
04 December 2024
2 dagen
Zoetermeer
€ 995,-