fbpx

Implementatie

Wat is implementeren?

Implementatie is het invoeren van een verbetering in een organisatie. Het doel is dat de vernieuwing of verandering onderdeel wordt van de dagelijkse werkzaamheden en dat de mensen binnen de organisatie zullen gaan denken en handelen conform de intenties van de verandering.

Veel gebruikte methodieken in implementaties

Bij een implementatie werken we vaak met de ons bekende Lean, Agile en Six Sigma methodieken waarbij gestreefd wordt naar een continue verbeterorganisatie. Vaak starten we met het bepalen van de toegevoegde waarde voor de klant en vervolgens wordt er gekeken naar de processen en hoe deze de klantwaarde maken, in de zogenaamde waardestroom. Door dit te doen wordt duidelijk waar de verspillingen zitten en kan een verbeterd proces met ‘flow’ worden gemaakt.

Deze verspillingen worden inzichtelijk door het verzamelen van gegevens en samen met de medewerkers uit het proces wordt het proces stap voor stap beter. Medewerkers in de organisatie zullen inzien waar verbeteringen kunnen worden gerealiseerd en gaan werken aan eigen verbeteringen.

Op deze manier ontstaat een organisatie waarin procesbreed wordt gedacht en alles in het teken staat om slim, effectief en efficiënt te doen wat de klant vraagt. De invoer van  Lean betekent dat er op deze manier wordt gekeken naar processen, procesmanagement en medewerkers en op die manier een continue verbetercultuur wordt gevormd die tot resultaten leidt.

Waar wil je staan over 5 jaar?

Bedrijven hebben te maken met een hele reeks aan uitdagingen: personeelsreducties, krappe budgetten, stagnerende aandelenkoersen, en natuurlijk de steeds toenemende concurrentie. Maar wat is precies de kracht van jouw organisatie en waar wil je in excelleren? Waar wil je staan over 5 jaar? Om te bepalen waar je op moet verbeteren wordt gestart met het neerzetten van de visie en de doelstellingen voor de komende tijd. Hierbij staat de klantvraag centraal.

Met procesmanagement meten of processen doen waar klanten naar vragen

Na het ontwikkelen van een visie en doelstellingen wordt een meting uitgevoerd van de huidige processen. Dit wordt uitgevoerd met behulp van een Lean assessment: het in kaart brengen van processen, werkzaamheden en effectiviteit. Dit zetten we vervolgens om in een KPI dashboard zodat we blijvend kunnen meten hoe het gaat en waar op moet worden verbeterd met Lean Six Sigma.

Het uitvoeren van verbeterprojecten

Het KPI dashboard maakt duidelijk waarop kan worden verbeterd. Deze verbeteringen worden gerealiseerd door middel van het opstarten van verbeterinitiatieven. Dit kan verschillende vormen aannemen waaronder een  Green Belt  project, Kaizen sessie of Valuestreammapping. Stap voor stap worden verbeteringen gerealiseerd op de gewenste plaatsen.

Opleiden van mensen om te kunnen verbeteren

Om verbeteringen te kunnen doorvoeren zijn mensen nodig die weten hoe dit moet. Deze mensen heb je zelf in de organisatie zitten, en wij kunnen ze opleiden om dit te kunnen doen. Met onze  Lean Agile Six Sigma trainingen  krijgen mensen de tools, technieken en coaching op de werkplek om ze te helpen dit te doen. In de beginfase zal het merendeel van de facilitatie door ons gedaan worden. Gaandeweg is het de bedoeling dat de medewerkers in de organisatie dit zelfstandig gaat oppakken.

Ondersteuning bij de implementatie

Mensen moeten de verandering niet alleen moeten begrijpen en accepteren, maar zich ze ook eigen maken. Internaliseren is vaak het moeilijkste onderdeel van het hele veranderingsproces. Onze consultants helpen je om verbeteringen binnen het bedrijf mogelijk te maken, zonder dat de dagelijkse voortgang van de werkzaamheden verstoord wordt. Kortom wij helpen je om een Lean Agile Six Sigma organisatie te worden.

Wil je meer weten?

Jouw organisatie is uniek en om te bepalen wat werkt en wat niet, is het belangrijk om helder te krijgen wat voor jou belangrijk is, en waarom. Door in het beginstadium hier ruim tijd en aandacht aan te besteden, is het later gemakkelijker om iedereen mee te krijgen in de veranderingen.

Daarnaast hebben onze Master Black Belts  veel ervaring  bij het implementeren van Lean, Agile en Six Sigma in diverse organisatiestructuren. Hierdoor herkennen we valkuilen en zijn wij bewust van de verschillende culturen binnen  branches  en organisaties. Een succesvolle implementatie begint bij het in kaart brengen van de ambities en wensen van een organisatie, hiervoor komen wij graag langs!

Voor meer informatie of een voorstel op maat kun je contact met ons opnemen per email of telefonisch met nummer 088-5326700.