Wat is Lean?

Maximale waarde voor de klant

Wat is Lean? Een simpele vraag toch? Maar het is nog niet zo makkelijk om die vraag te beantwoorden. Letterlijk is de vertaling vanuit het Engels “slank” en “zonder teveel extra’s”, maar dat is wel erg kort door de bocht. De term Lean is bedacht door Womack en Jones na hun bezoek aan de Toyota fabrieken in Japan.

Hoe is de term ontstaan?

Henry Ford

Henry FordDe eerste persoon die echt een volledig productieproces integreerde was Henry Ford. In Highland Park, MI, ontwierp Henry Ford zijn eerste ‘bewegende assemblagelijn’ in 1913 en bracht daarmee een omwenteling teweeg in het productieproces van zijn Ford Model-T. Het probleem met het systeem van Ford was niet de flow, het was eerder zijn onvermogen om variatie te bieden.Toen de wereld variatie wilde, leek Ford de weg kwijt te raken.

Toyota

Kiichiro ToyodaToen Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno en anderen bij Toyota naar deze situatie keken in de jaren dertig, en intenser vlak na de Tweede Wereldoorlog, drong het tot hen door dat een reeks eenvoudige innovaties het mogelijk zou kunnen maken om zowel de continuïteit in de processtroom te bieden en een breed scala aan productaanbiedingen. Ze hebben daarom het oorspronkelijke denken van Ford herzien en het Toyota-productiesysteem uitgevonden.

 

Womack en Jones

Boek over Lean van Womack en JonesWomack en Jones waren in Japan om het geheim te ontrafelen van de succesvolle Japanse managementstijl. Hun ontdekkingen legden ze vast in een boek, “The machine that changed the world”, een regelrechte bestseller. Maar hoe succesvol de aanpak ook was, de managers bij Toyota hadden zelf helemaal geen naam bedacht voor hun systematische manier van werken. James Womack en Daniel Jones hebben deze “Lean” gedoopt, bij gebrek aan een betere term.

 

Wat houdt Lean in?

“Lean” is dus geen afkorting of acroniem, het is geen naam van de bedenker, het is geen vooraf bedachte term van een productiesysteem. Maar belangrijker dan de naam, wat houdt het in?

 • Het is een managementfilosofie, een werk- en denkwijze om processen in bedrijven te managen.
 • Het is een andere manier van kijken naar je processen waardoor je verspillingen herkent, en ze kunt elimineren.
 • Het is de meest respectvolle manier om met medewerkers om te gaan en hen te stimuleren om de juiste dingen te doen.
 • Het betekent dat de klant aangeeft hoe jouw product of dienst het beste zijn probleem oplost en daarmee bepaalt de klant in feite het achterliggende proces.
 • Het is het stimuleren van vragen stellen en waarnemen zonder oordeel in plaats van meteen een antwoord, oplossing of oordeel te geven.
 • Het is een manier van werken. Werk leuker, eenvoudiger en effectiever uitvoeren.
 • Het is ook een communicatiemethode om problemen aan te pakken.
 • Het is streven naar perfectie voor klant en bedrijf.

Hoe werkt Lean?

Er zijn vijf stappen vanuit het Lean model die belangrijk zijn om een proces helemaal Lean te maken:

 • Wie is de klant van het proces en wat wil de klant?
 • Hoe ziet het proces eruit? Hierbij het proces in kaart brengen door bijvoorbeeld een value stream map
 • Hoe kun je de flow in het proces brengen? Welke processtappen zorgen voor toegevoegde waarde? Hoe ga je waarde toevoegen?
 • Waar zitten de verspillingen en waar ontbreekt flow in het proces?
 • Streven naar perfectie en continu verbeteren

De bovenstaande principes helpen om processen intelligent in te richten en continu te streven naar verbetering.
Wij hebben deze 5 basisprincipes vanuit het Lean Management  in een ander artikel voor je op een rijtje gezet met meer uitleg.

Lean organisatie

“Net zoals een timmerman een visie nodig heeft over wat hij moet bouwen om het volledige voordeel van een hamer te krijgen, hebben Lean Thinkers een visie nodig voordat ze onze lean tools oppakken,” zei Womack. “Goed nadenken over doel, proces, mensen is de sleutel om dit te doen.”

Womack en Jones bevelen aan om na te denken over drie fundamentele bedrijfskwesties die de transformatie van de hele organisatie zouden moeten begeleiden. Dit is specifiek bedoeld voor managers en leidinggevenden die een Lean transformatie willen ingaan:

Doel: Welke klantproblemen zal de onderneming oplossen om haar eigen doel van succes te bereiken?

Proces: Hoe beoordeelt de organisatie elke belangrijke waardestroom om ervoor te zorgen dat elke stap waardevol, capabel, beschikbaar, voldoende, flexibel is en dat alle stappen met elkaar zijn verbonden door stroom, pull en leveling?

Mensen: Hoe kan de organisatie ervoor zorgen dat bij elk belangrijk proces iemand verantwoordelijk is voor het voortdurend evalueren van de waardestroom aangaande bedrijfsdoel en lean proces? Hoe kan iedereen die de waardestroom aanraakt actief betrokken zijn bij het correct bedienen en continu verbeteren ervan?

Lean en Six Sigma

Lean streeft naar meer doorstroom en het brengen van waarde. Six Sigma streeft naar een stabiel en effectief verlopend proces. In combinatie vullen zij elkaar goed aan.
Met behulp van het DMAIC model van Six Sigma en de 5 basisprincipes van Lean is er zo een duurzame en aantoonbare verbetering van processen opgezet.

Eén van onze cursisten verwoordde het misschien wel het meest treffend:

“Lean is waar klant en bedrijf samen komen op de best mogelijke manier” – Kim, Green Belt in opleiding.