fbpx

Wat is Lean Six Sigma?

De samenvoeging van twee wereldwijde bewezen methodieken
A diagram of how the lean and six sigma theories together make lean six sigma

Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen methodiek voor het duurzaam en aantoonbaar verbeteren van processen en organisaties. Het biedt een aanpak waarmee organisaties op een gestructureerde wijze (Define, Measure, Analyse, Improve en Control of DMAIC) concrete resultaten kunnen boeken met continu verbeteren.

Het uitgangspunt is: focus op wat klanten écht belangrijk vinden en realiseer dit in je processen. Niet meer en niet minder. Met deze benadering worden kosten gereduceerd, klanttevredenheid verhoogd en de doorlooptijd verkort. De kracht van deze aanpak is dat er gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis en ervaring van mensen binnen de processen.

Vanuit de Lean Six Sigma methodiek verbetert zowel het proces als de kwaliteit. Lean streeft naar meer doorstroom en het genereren van waarde. Six Sigma streeft naar stabiele en effectief verlopende processen. In combinatie versterken zij elkaar en zijn volledig complementair.

De voordelen van Lean Six Sigma

iconen met kostenreductie klanttevredenheid en tijdsbesparing

Organisaties worden dagelijks geconfronteerd met stijgende kosten en toenemende concurrentie. Met Lean Six Sigma kun je deze problemen bestrijden en jouw bedrijf laten groeien:

 • Verhoog de winst
 • Verlaag de kosten
 • Verbeter efficiëntie en effectiviteit
 • Help werknemers te ontwikkelen

Wat zijn de verschillende rollen?

Procesverbetering is een uitdaging. Als de juiste mensen met de juiste vaardigheden betrokken zijn, kan er een significante en duurzame verandering worden bereikt.

Het gebruik van de term ‘belts’, banden in het Nederlands, komt vanuit Karate. Hiermee worden de verschillende vaardigheidsniveau’s aangeduid.
Hier zijn de belangrijkste rollen:

 • Yellow Belt; Begrijpt de basisprincipes. Geeft proces problemen door aan Green & Black Belts. Participeert in project teams en ontvangt JIT (just-in-time) training.
 • Orange Belt; Kan de basisprincipes van Lean Six Sigma op een praktische manier toepassen. Mogelijkheid om kleine verbeterprojecten te leiden.
 • Green Belt; Start en beheert Lean Six Sigma projecten. Heeft expertise maar in minder detail dan Black Belts. Geeft JIT (just-in-time) training aan anderen.
 • Black Belt; Rapporteert direct aan een Master Black Belt. Heeft vergevorderde expertise in de methodiek. Fungeert als een coach, mentor, leraar en project leider voor project teams.
 • Master Black Belt; Werkt samen met leiders om hiaten te identificeren en (verbeter)projecten te selecteren. Geeft coaching, mentorschap, fungeert als leraar en leidt zelfstandig projecten. Verantwoordelijk voor implementatie en cultuurverandering in een bedrijf.

Wat is lean?

De grondbeginselen van Lean zijn te herleiden uit het Toyota Production Systems (TPS). De Japanner Taiichi Ohno is grondlegger en baseerde zich op ontwikkelingen uit innovaties van bijvoorbeeld Henry Ford en methodieken als Business Process Redesign.

 1. Lean start met het bepalen van de toegevoegde waarde voor de klant; een product of dienst dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 2. Vervolgens wordt het proces in kaart gebracht dat deze waarde levert, de zogenaamde waardestroom.
 3. Door deze exercitie uit te voeren, wordt duidelijk waar verspillingen zitten en kan een verbeterd proces met ‘flow’ worden gemaakt. ​Deze verspillingen worden inzichtelijk door het verzamelen van gegevens hieromheen en samen met de mensen uit het proces wordt het proces stap voor stap beter.
 4. Vervolgens kijk je naar hoe je het proces kunt inrichten zodat het start wanneer de klant erom vraagt en vervolgens precies op tijd levert, wanneer de klant het wil.
 5. Mensen in de organisatie gaan zien waar verbeteringen kunnen worden gerealiseerd en werken aan hun eigen verbeteringen. Op deze manier ontstaat een organisatie waarin procesbreed wordt gedacht en alles in het teken staat om slim, effectief en efficiënt te doen wat de klant vraagt.

► Lees meer in “Wat is Lean?”

 

Wat is Six Sigma?

Six Sigma is in dezelfde tijd ontwikkeld als Lean en is meer data gedreven. De methodiek is ontwikkeld door Motorola en breed en zeer succesvol toegepast door General Electric.

De gestructureerde projectaanpak Define, Measure, Analyse, Improve en Control (DMAIC) zorgt ervoor dat eerst de grondoorzaak van een probleem wordt gevonden voor een oplossing wordt doorgevoerd. Met het toepassen van het DMAIC-Model gebruik je de capaciteiten van jouw werknemers binnen de organisatiestructuur op een efficiënte en intelligente wijze om zoveel mogelijk waarde voor de klant te creëren. Een variant van dit model is de DMADV of DFSS (Design For Six Sigma): Defineer, Meet, Analyseer, Ontwerp en Verifieer.

Door het bepalen en meten van de belangrijke indicatoren van het bedrijf wordt duidelijk waar verbeterd moet worden. Het management krijgt hiervoor targets en tools middels Six Sigma en zo ontstaat een gestructureerd verbetermodel.

Hierbij wordt net als bij Lean, uitgegaan van de toegevoegde waarde voor de klant.

► Lees meer in “Wat is Six Sigma?”

 

Six Sigma en Lean

De twee methodes zijn erg complementair omdat ze beide uitgaan van de wensen van de klant, het proces en het samen met medewerkers verbeteren. De methodiek pakt bedrijfsproblemen bij de kern aan en zorgt hiermee voor blijvende verbetering.