Lean Agile

Lean Agile werkwijze (Leagile) en de belangrijkste principes

Lean Agile Model

De bovenstaande cirkels en daarbij horende routines hebben een belangrijke verhouding tot elkaar. Wij noemen dit Lean Agile werken. Hieronder leggen we uit wat er in elke cirkel gebeurt en hoe ze invloed op elkaar hebben.

Wat is Lean Agile: Voer het proces uit

Alles begint bij “voer het proces uit”, oftewel de werkvloer. Vanuit hier worden de diensten of producten geleverd aan de klant. Hiervoor zijn bepaalde processen ingericht. De processen kunnen repeterende processen zijn (Lean). Ook kan het dagelijkse werk een ontwikkelproces zijn (Agile). In deze processen wordt de toegevoegde waarde van het product of dienst geleverd waar de klant uiteindelijk voor betaalt. Elk proces heeft zijn eigen doelstellingen of eisen waar het aan moet voldoen. Bijvoorbeeld: Als iemand een product bestelt moet het pakketje binnen 24 uur zijn verzonden.

Verbeterproces

Wanneer doelstellingen van een proces doelstelling te vaak niet worden gehaald gaat het proces het “verbeterproces” in. Hier wordt een klein stukje uit het proces gepakt, waar de grootste oorzaak van het niet halen van de doelstelling ligt. De belangrijkste oorzaken worden aangepakt, dit kan bijvoorbeeld met Lean Agile principes zoals DMAIC, PDCA, A3 of Scrum. De vragen die centraal staan in het “verbeterproces” zijn:

  • Wat wil de klant?
  • Hoe ziet het proces eruit?
  • Wanneer voeg je waarde toe voor de klant?
  • Wat zijn de hoofdoorzaken van het probleem? Hoe neem je deze weg?
  • Wat is de oplossing van het probleem? Hoe implementeer je die? Hoe borg je die?

Het stukje verbeterde proces wordt teruggezet in het dagelijkse proces (voer proces uit). Hier moet hij worden geborgd en uitgevoerd. Zo maken de onderste twee cirkels een lus. Als een proces in “voer proces uit” frequent zijn doelstellingen niet haalt wordt hij verbeterd in een verbeterproces en daarna weer teruggezet in “voer proces uit”. Nu wordt de doelstelling wel gehaald. Komt er weer een moment dat het proces frequent zijn doelstellingen niet haalt, dan gaat hij weer terug het verbeterproces in.

Wat is Lean Agile: Bepaal de richting

De twee besproken cirkels worden beïnvloed door “bepaal de richting” in Lean Agile werken. Het management stuurt de organisatie namelijk aan op wat er dagelijks moet worden gedaan (“voer proces uit”) en verbeterd (“verbeterproces”). Ook wordt hier de strategie gemaakt voor de komende jaren. Dan zal de strategie moeten worden vertaald naar (van globaal naar specifiek):

  • Langetermijndoelstelling
  • Kortetermijndoelstelling
  • Doelstelling per proces (procesdoelen)
  • Wat betekent de strategie voor het verbeterproces (verbeterdoelen)

Wanneer het management een strategische verandering doet voorzien zij dat processen verbeterd moeten worden, bijvoorbeeld de kwaliteit moet een hogere standaard krijgen. Hiervoor moet het proces verbeterd worden (“verbeterproces”). Als het verbeteren van de kwaliteit een dermate verandering eist aan het proces dat hij niet kan blijven zoals het is, zal er een ontwikkelproces in “voer proces uit” moeten worden gestart. Dit kan bijvoorbeeld met Lean Agile principes zoals Scrum worden vormgegeven.

Wat is Lean Agile: Verbonden processen

Alle cirkels van het proces hebben invloed op elkaar. Als er bij de één iets verandert, heeft dit invloed op in ieder geval één van de andere cirkels. Door ze op een effectieve manier in te richten kan de organisatie op een wendbare manier werken. In combinatie kan men hiermee Lean Agile werken (Leagile).

Loopt jouw organisatie op één van deze processen klem? Bespreek jouw mogelijkheden met onze professionals via een gratis consult.