fbpx

Lean Leiderschap

Een cultuur van continu verbeteren: hoe bereik je dat?

Lean, lerende organisatie, Scrum, Lean Six Sigma, zelfsturende teams, sturen op verantwoordelijkheid…. Zo kunnen we nog wel even doorgaan met het noemen van methoden die ingezet kunnen worden om de eisen uit de veranderende maatschappij en de snelle veranderingen in veel organisaties bij te kunnen benen. Hoe zorg je er als manager nou voor dat er een cultuur ontstaat van continu verbeteren, van gericht zijn op de klantvraag en handelen vanuit die klant?

Cultuur: niet in een plaatje te vatten

Maar wat is dat nou voor een containerbegrip, cultuur? En hoe ziet een cultuur van ‘continu verbeteren’ er dan uit? Heeft iemand een blauwdruk, een foto of zelfs een YouTube-video om te zien hoe dat er na een succesvolle implementatie uitziet? Je begrijpt wel: die zijn er helaas niet. Cultuur gaat namelijk over gedrag van mensen; wat ze doen of zeggen of juist niet doen of niet zeggen. Dat laat zich niet vatten in een plaatje. Handelingen die gedreven worden door wat er bij mensen onder het wateroppervlak [1] zit aan waarden en normen. Dat gaat over ‘wat vind ik!’.

Stimuleer je medewerkers om te streven naar Perfectie

Als we het dus hebben over een verbetercultuur, dan ‘vinden’ we met z’n allen dat we continu naar verbetering moeten streven. Jij als manager hebt de taak om dit streven bij de medewerkers te stimuleren, ofwel te coachen. Dit is waar in essentie de Verbeter Kata om draait: het stimuleren van de medewerkers te streven naar Perfectie!

“Wie heeft er een plaatje van een verbetercultuur voor mij?”

Succesfactoren voor Perfectie

Wat zijn succesfactoren om dit streven naar Perfectie te stimuleren? Om op die vraag een antwoord te vinden, kijk je eerst eens naar jezelf. Hoe word jij gestimuleerd (in jouw organisatie) om continu te streven naar verbeteringen, wat heb jij nodig? Welke obstakels moeten er dan voor jou worden weggenomen om daarmee aan ‘de slag’ te gaan? Van wie verwacht je dat ze deze obstakels wegnemen?

Praten: de eerste stap naar dienend leiderschap

Het is zeer aannemelijk dat de medewerkers in jouw team er net zo over denken. Welke obstakels zien de medewerkers om te streven naar continue verbetering? Van wie verwachten zij dat deze obstakels worden weggenomen, als zij daar zelf niet toe in staat zijn? En vanzelfsprekend ontstaat daar een spanningsveld. Continu verbeteren betekent dat je mag zeggen dat je fouten maakt. Dat er dingen niet gaan zoals je is verteld en dus de korte termijn doelen in de weg staan. Maar ga eens dat gesprek aan, zoek met elkaar naar oplossingen voor de verbeteringen die worden gezien. Het is misschien wel de eerste stap naar dienend leiderschap. Een Gemba walk is hier een krachtige Lean tool voor.

Perfectie: een organisatiebreed begrip

Een cultuur om continu te verbeteren is niet alleen een ‘dingetje’ van het team, het is een instelling die door de hele organisatie moet worden geleefd, een organisatie-brede cultuur, elkaar stimuleren te streven naar perfectie. Wat vraagt dit van jou als teamleider, manager van een team / afdeling of directeur?

  • Elementen van leiderschap die continu leren en verbeteren stimuleren
  • Elementen in de strategie en cultuur; denk aan de twee belangrijkste pijlers van de Lean-methodologie
  • Invloed van je individuele leiderschap
  • Persoonlijke uitdagingen om je Lean Leiderschap te versterken

Continu cultuur verbeteren onze opleidingen

Ben je (project)manager in een organisatie die bezig is of aan de slag gaat met Lean, Lean Six Sigma, Scrum of een andere methodiek van continu verbeteren? Wil je geïnspireerd de deur uitgaan met ideeën hoe je gerichte stappen kan zetten op weg naar een cultuur van continu verbeteren? Wil je leren van en met anderen? Neem dan direct contact op voor meer informatie over onze opleidingen omtrent ‘Lean Leiderschap’.


[1] Zie het ijsberg model van McClelland