Wat is een Gantt chart?

Nauwkeurig plannen van activiteiten

Een Gantt-grafiek is een grafiek ofwel diagram voor het plannen van activiteiten; het wordt vaak als belangrijk hulpmiddel bij projectmanagement gebruikt.

Oorsprong Gantt Chart

De eerste Gantt-kaart werd halverwege de jaren 1890 bedacht door Karol Adamiecki, een Poolse ingenieur die een staalfabriek in het zuiden van Polen runde en geïnteresseerd was geraakt in managementideeën en -technieken.

Henry Gantt - WikipediaRond 1910 ontwikkelde de Amerikaanse werktuigkundig ingenieur Henry Gantt, zijn eigen versie van de grafiek als visueel hulpmiddel om de planning en voortgang van complexe projecten in beeld te brengen. Het werd onder andere ingezet bij de uitdagende bouw van de Hoover Dam in 1931. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg deze tool meer bekendheid als projectplanner en werd het ook ingezet in het bedrijfsleven. Destijds werden Gantt-kaarten met de hand gemaakt; elke keer dat een project veranderde, was het nodig om de grafiek aan te passen of opnieuw te tekenen en dit beperkte hun bruikbaarheid, aangezien voortdurende verandering een kenmerk was van de meeste projecten. Tegenwoordig is dit een stuk eenvoudiger met computers en software en de Gantt chart blijft een onmisbaar planningsmiddel.

Hoe ziet een Gantt chart eruit?

Een Gantt Chart bestaat uit een aantal rijen die ieder een fase of activiteit binnen het project weergeven. De eerste fasen/activiteiten staan meestal bovenaan en op de x-as staat de tijd weergegeven. Per activiteit wordt met een balk weergegeven wanneer deze moet starten en moet eindigen. Verder kun je ook onderlinge afhankelijkheden weergeven, zodat bijvoorbeeld duidelijk is dat activiteit B pas kan beginnen als activiteit A is afgerond; dat wordt met pijltjes tussen de taken aangegeven. Met mijlpalen (zwarte ruitjes) kan je een belangrijk moment weergeven, zoals een moment van oplevering of een belangrijk besluit dat moet worden genomen. Hoe gecompliceerder een project, hoe gecompliceerder deze projectmanagementtool er uit ziet. Vooral wanneer de afhankelijkheid tussen de verschillende activiteiten toeneemt, wordt het ingewikkelder om in kaart te brengen.

Voorbeeld Gantt chart

Gantt Chart Projectmanagement tool

Hier kan je een handige template downloaden voor de Gantt Chart in Excel

Moderne toepassing

Deze handige planningstool is met zijn tijd meegegaan en wordt lang niet meer handmatig uitgeschreven op grote vellen papier. Tegenwoordig zijn er uiteenlopende computerprogramma’s die gebaseerd zijn op het klassieke uiterlijk. Van simpele Excel bestanden tot Microsoft Project en meer geavanceerde projectmanagement software, waarbij op de minuut nauwkeurig berekend kan worden, wanneer een project beëindigd wordt, de programma’s werken grotendeels op dezelfde relatief eenvoudige wijze.

Dit is een effectieve tools voor o.a. de volgende rollen:

Vandaag de dag, met het brede scala aan projectmanagement- en Gantt-diagramsoftware, kan iedereen Gantt-diagrammen online gebruiken.

Voordelen Gantt chart

Gantt Chart geeft behalve een duidelijk overzicht van de vorderingen van een project ook helderheid naar medewerkers toe. Zij kunnen zelfstandig goed de voortgang van het project en de verschillende activiteiten en subtaken bijhouden en weten zo precies waar zich struikelblokken voordoen. Zodoende wordt deze handige projectmanagementtool ook als managementtool gebruikt. Bij een elektronische Gantt Chart kunnen wijzigingen snel verwerkt worden en ook kunnen anderen de planning inzien.