fbpx

Wat is Scrum?

Hier lees je alles over het Scrum framework

Scrum of het Scrum Framework is een werkwijze die teams in staat stelt om op een flexibele wijze een (software) product te maken. Het team is zelf verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van de oplossing op de klantvraag. Het is een aanpasbaar, snel, flexibel en effectief Agile raamwerk dat is ontworpen om waarde te leveren aan de klant tijdens de ontwikkeling van het project. 

Het Scrum raamwerk is gebaseerd op continu leren en aanpassen aan fluctuerende factoren. Het erkent dat het team niet alles weet aan het begin van een project en zal evolueren door ervaring. Scrum is gestructureerd om teams te helpen zich op natuurlijke wijze aan te passen aan veranderende omstandigheden en gebruikersvereisten, met herprioritering ingebouwd in het proces en korte releasecycli zodat het team constant kan leren en verbeteren.

De essentie van Scrum

In essentie draait het om een werkwijze gebaseerd op onderstaande elementen:

 • Kort cyclisch werken (Sprints)
 • 3 Scrum team rollen
 • 5 Events
 • 3 Scrum Artefacten

Kort cyclisch werken (Sprints)

We gebruiken hierbij de term sprints. De Sprint is een overkoepelende gebeurtenis voor alle andere gebeurtenissen. Telkens wordt in een periode van twee a drie weken gewerkt aan de oplevering van een werkbaar product / software. Deze vaste lengte zorgt voor continuïteit. Een nieuwe Sprint start direct nadat de vorige Sprint is afgerond.

Rollen

Scrum Teams zijn multidisciplinair, wat inhoudt dat de teamleden alle benodigde vaardigheden hebben om elke Sprint waarde te creëren. Het Scrum Team is zelfsturend, wat betekent dat de teamleden onderling bepalen wie wat doet, wanneer en hoe. In een Scrum Team zijn er drie specifieke rollen:

 • De Product Owner is verantwoordelijk voor de ‘stem van de klant’ en stemt af met stakeholders.
  De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product, dat het resultaat is van het werk van het Scrum Team.
 • De Scrum Master begeleidt het team en zorgt ervoor dat het proces op de juiste wijze wordt gevolgd.
  De Scrum Master is verantwoordelijk voor het opzetten van Scrum. Zij doen dit door iedereen binnen de organisatie te helpen om Scrum theorie en praktijk te begrijpen.
 • De Developers / teamleden focussen zich op het realiseren van een werkbare oplossing.
  Developers zijn de mensen in het Scrum Team die iedere Sprint gecommitteerd zijn aan het maken van elk aspect van een bruikbaar Increment.

Events

Er zijn vaste ‘events’ in een sprint die het team met elkaar houden.

 • Sprintplanning: hierbij wordt het doel voor komende sprint bepaald en de sprint zelf uitgelijnd. Het plan word opgesteld door het gehele Scrum team.
 • Daily Scrum: hierbij wordt gekeken naar wat er is bereikt en wat het doel is voor de dag. De Daily Scrum is een gebeurtenis van ca. 15 minuten voor de teamleden van het Scrum team.
 • Sprint review / Demo: hierbij wordt het product van de sprint gedeeld met de stakeholders. Het Scrum team en de stakeholders wat er is bereikt en wat er is veranderd in hun omgeving. Op basis hiervan word er bepaald wat de volgende stap is.
 • Sprint Retrospective: Het Scrum team bekijkt hoe de afgelopen Sprint is gegaan omtrent individuen, interacties, processen, tools en de definition of done. Tijdens de Retrospective bespreek je wat er goed ging, wat er beter kan en wat er ingezet gaat worden om te verbeteren in de volgende Sprint.

Scrum Artefacten

Scrum Artefacten verwijst naar een drietal ‘elementen’, namelijk; De Product Backlog, De Sprint Backlog en het Increment.

 1. Product Backlog
  De Product Backlog is een lijst van wat nodig is om het product te verbeteren, ook wel ‘user stories’ genoemd. Dit zijn wensen die gebruikers, klanten of stakeholders graag zouden willen van het product.
 2. Sprint Backlog
  Op de Sprint Backlog staat alles wat gedaan wordt in een Sprint. Het word ook wel kanban bord of Scrum bord genoemd. Het is samengesteld uit het Sprint Doel (waarom), de set van Product Backlog items geselecteerd voor de Sprint (wat) en een uitvoerbaar plan voor het opleveren van het Increment (hoe).
 3. Increment
  Een increment is de uitkomst of opgeleverde waarde na een Sprint of Iteratie. 

Waar komt Scrum vandaan?

De methodiek is in de jaren 80 en 90 in de Verenigde Staten ontwikkeld.
Na een wetenschappelijke studie van Ikujiro Nonaka en Hiro Takeuchi naar succesvolle projectteams hebben Jeff Sutherland en Ken Schwaber de theorie én de praktische toepassing van het Framework ontwikkeld.
Jeff en Ken hebben zich daarbij gericht op een werkwijze die de effectiviteit van software ontwikkelingstrajecten vergroot en risico’s beperkt door veel sneller waarde te creëren.
Dit staat in contrast met traditionele project management vormen waar zonder afstemming met de klant vaak pas na maanden projectwerk een product wordt opgeleverd.

Oprichters Ken Schwaber en Jeff Sutherland hebben The Scrum Guide geschreven om de methodiek duidelijk en beknopt uit te leggen. Deze gids bevat de definitie en omvat de verantwoordelijkheden, gebeurtenissen, artefacten en de regels die Scrum met elkaar verbinden.

Wat kan je ermee?

De methode stelt teams in staat om binnen vast gestelde kaders (zoals wet & regelgeving en budget) zelf te werken aan de invulling van de ‘Hoe-vraag’. Met andere woorden, het team bepaalt de oplossing voor de klantvraag. Door dit kort cyclisch te doen en in overleg met de klant kan veel sneller worden bepaald of het team op de juiste koers aan de slag is.

Voorbeelden van toepassing?

De toepassing van de methode vinden we van oorsprong in de softwareontwikkeling. De principes en lessen van methodiek kunnen worden toegepast op alle soorten teamwerk. Dit is een van de redenen waarom het zo populair is. Het wordt vaak gezien als een flexibel projectmanagementraamwerk en beschrijft een reeks vergaderingen, tools en rollen die samenwerken om teams te helpen hun werk te structureren en te beheren.

Scrum en Agile

Mensen denken vaak dat Scrum en Agile hetzelfde zijn, omdat Scrum draait om continue verbetering, wat een kernprincipe is van Agile. Scrum is echter een raamwerk om werk gedaan te krijgen, en Agile is een mentaliteit. Het is een van tools die een plek hebben in de ‘paraplu’ van de Agile Mindset. Door bovenstaand beschreven werkwijze geeft Scrum invulling aan het Agile Manifesto.

Is het nog niet helemaal duidelijk? Bekijk anders het onderstaande filmpje eens: