Scrum

Alles over het Scrum framework

Scrum of het Scrum Framework is een werkwijze die teams in staat stelt om op een flexibele wijze een (software) product te maken. Het team is zelf verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van de oplossing op de klantvraag.

In essentie draait het om een werkwijze gebaseerd op onderstaande drie elementen:

1. Kort cyclisch werken
Scrum gebruikt hierbij de term sprints.
Telkens wordt in een periode van twee a drie weken gewerkt aan de oplevering van een werkbaar product / software.

2. Rollen
In een Scrum Team zijn er drie rollen.
De Product Owner is verantwoordelijk voor de ‘stem van de klant’ en stemt af met stakeholders
De Scrum Master begeleidt het team en zorgt ervoor dat het proces op de juiste wijze wordt gevolgd.
De teamleden / ontwikkelaars focussen zich op het realiseren van een werkbare oplossing.

3. Events
Er zijn vaste ‘events’ in een sprint die het team met elkaar houden.
In de Sprintplanning wordt het doel voor komende sprint bepaald
In de Daily Scrum wordt gekeken naar wat er is bereikt en wat het doel is voor de dag.
In de sprint review / Demo wordt het product van de sprint gedeeld met de stakeholders.

 

Waar komt Scrum vandaan?

De methodiek is in de jaren 80 en 90 in de Verenigde Staten ontwikkeld.
Na een wetenschappelijke studie van Ikujiro Nonaka en Hiro Takeuchi naar succesvolle projectteams hebben Jeff Sutherland en Ken Schwaber de theorie én de praktische toepassing van het Scrum Framework ontwikkeld.
Jeff en Ken hebben zich daarbij gericht op een werkwijze die de effectiviteit van software ontwikkelingstrajecten vergroot en risico’s beperkt door veel sneller waarde te creëren.
Dit staat in contrast met traditionele project management vormen waar zonder afstemming met de klant vaak pas na maanden projectwerk een product wordt opgeleverd.

Wat kan je ermee?

De methode stelt teams in staat om binnen vast gestelde kaders (zoals wet & regelgeving en budget) zelf te werken aan de invulling van de ‘Hoe-vraag’. Met andere woorden, het team bepaalt de oplossing voor de klantvraag. Door dit kort cyclisch te doen en in overleg met de klant kan veel sneller worden bepaald of het team op de juiste koers aan de slag is.

Voorbeelden van toepassing?

Toepassing van de methode vinden we van oorsprong in de softwareontwikkeling.
Aangezien in heel veel industrieën tegenwoordig een sterke afhankelijkheid met Softwareontwikkeling bestaat vinden we de toepassing tegenwoordig vrijwel overal terug.
Van Financiële dienstverlening tot voedingsindustrie.

Scrum en Agile

Scrum is een van tools die een plek hebben in de ‘paraplu’ van de Agile Mindset. Door bovenstaand beschreven werkwijze geef Scrum invulling aan het Agile Manifesto.