Wat is Operationeel Management?

Operationeel Management is een methode gericht om organisaties te stabiliseren. Met stabiliseren doelen we erop dat de basis om met verbeteren aan de slag te gaan in veel gevallen ontbreekt. We voeren een prachtig en succesvol verbeterproject uit maar constateren na verloop van tijd dat de resultaten van de verandering verdwijnen. Dit heeft er mee te maken dat de voedingsbodem voor veranderen ontbreekt. Met behulp van operationeel management creëren we deze basis.

Steeds meer organisaties zien overigens dat operationeel management een voorwaarde is om te concurreren. Klanten weten immers steeds beter wat ze willen. Ze willen sneller en beter geïnformeerd worden en tegen steeds lagere prijzen duurzame producten kopen. Met de nadruk op Operationeel Management behandel je hoe we organisaties stabiliseren en hoe we de methodiek integreren in de bedrijfsvoering.

Overigens bewijst Operationeel Management zich al decennialang als een manier om in te spelen op veranderingen. Onderzoek binnen de industrie wijst uit dat flinke prestatieverbeteringen realistisch zijn. Operationeel Management heeft zijn weg daarbij inmiddels ook gevonden in de financiële sector, bij overheden en in de zorg.

Prestatie- en gedragsmanagement voor stabiele prestaties

Toch is het niet alles goud dat blinkt: veel organisaties hebben Operationeel Management aanvankelijk enthousiast omarmd, maar zijn er uiteindelijk niet in geslaagd dit te integreren in de bedrijfsvoering. Te vaak zie je dat vanuit een verbeterprogramma (of –project) de hulpmiddelen voor het bereiken van resultaatverbeteringen goed zijn ingevuld, maar dat deze hulpmiddelen slechts hulpmiddelen blijven als de organisatie er geen gepast gebruik van maakt.

Operationele zaken worden binnen organisaties vaak niet als interessant genoeg gezien: ze zijn niet “sexy”. Als gevolg hiervan hebben weinig Nederlandse topmanagers hands-on operationele (verbeter) ervaring. Dit resulteert dat het verbeterpotentieel van de werkvloer vaak niet de managementaandacht krijgt die nodig is om de resultaten blijvend te verbeteren. Om dit te realiseren is gewoon verbeteren niet meer ge­noeg. Het is niet duurzaam op de lange termijn. Natuurlijk is ‘doen!’ altijd eerste vereiste, maar ‘operationeel management’ vereist een aanpak die systematisch, gestandaardiseerd en geïntegreerd is.

Een gebrek aan Operationeel Management heeft gevolgen voor proces én resultaat. In tabel 1 worden observaties gegeven met bij­behorende gevol­gen. Welke observaties zijn op jouw organisatie van toepassing? Zijn de consequenties herken­baar en aanwezig? Ken je meer observaties en gevolgen?

Kortom, willen organisaties productiviteitsverbeteringen bereiken, dan dient men de rol van operationeel management serieus te nemen. Het is een vak apart…