fbpx

Yield binnen Lean Six Sigma

Inzicht in kwaliteit en voorspelbaarheid

Het woord yield komt in verschillende betekenissen voor. In de beleggingswereld betekent yield “rendement” of “opbrengst” en kan dit op verschillende ingewikkelde manieren worden berekend. Binnen de wereld van Lean Six Sigma is het woord yield gelinkt aan de opbrengst van een herhalend proces. Opbrengst in de zin van “goedgekeurd” product of dienst. Met andere woorden en veel simpeler gesteld, betekent yield hoeveel van alle pogingen om het juiste te doen gelukt zijn.

Yield

De yield, ofwel opbrengst, is een belangrijke indicator in procesbeheersing. Het meet de verhouding tussen het aantal correcte producten of diensten en het totale aantal geproduceerde items. Om een voorbeeld te geven hebben we een yield 85%, ofwel, van de 100 producten of diensten waren er 85 in orde en voldeden aan de wensen van de klant. Die klant kan een eindgebruiker zijn of bijvoorbeeld een collega. De klant is bereid om te betalen (of te wachten) voor het product dat voldoet aan zijn/haar wensen.

Formule: Yield = aantal correcte producten of diensten / totaal aantal geproduceerde producten of diensten

Z-score

De Z-score is een statistische maat die de afwijking van een bepaalde waarde ten opzichte van het gemiddelde weergeeft. In het kader van yield berekent de Z-score hoeveel keer de standaarddeviatie past tussen de gemiddelde score en de klantwens. Een hoge Z-score duidt op een piekvormige verdeling en een voorspelbaar proces.

Grafische weergave

De Z-score kan in een grafiek worden weergegeven. Deze grafiek toont de verdeling van de meetresultaten, met de klantwens en het gemiddelde als referentiepunten. Een piekvormige grafiek met een hoge Z-score geeft aan dat de meeste producten of diensten dicht bij de klantwens liggen, wat een goed presterend proces indiceert. Technisch gesproken is de Z-score het aantal keer dat de gemiddelde spreiding van de uitkomsten (de standaarddeviatie) past tussen de gemiddelde score en de klantwens. In die grafiek wordt dat zichtbaar. Hoe hoger de Z-score, hoe voorspelbaarder de uitkomst van een proces is.

Grafische weergave van Yield

Waarom is dit belangrijk?

Het kennen van de yield en Z-score van een proces is waardevol om verschillende redenen:

  • Inzicht in kwaliteit: De yield geeft een directe indicatie van de kwaliteit van de output van een proces.
  • Voorspelbaarheid: De Z-score helpt te voorspellen hoeveel producten of diensten aan de klantwens zullen voldoen.
  • Procesverbetering: De Z-score kan worden gebruikt om knelpunten in een proces te identificeren en te optimaliseren.
  • Kostenbesparing: Fouten in een proces leiden tot extra kosten. Het verbeteren van de yield en Z-score kan significante kostenbesparingen opleveren.

Praktische toepassing

De Z-score kan in diverse sectoren worden toegepast om de kwaliteit en voorspelbaarheid van processen te beoordelen. De Lean Six Sigma Green Belt training leert je hoe je de Z-score berekent, interpreteert en toepast in de praktijk. Dan kun je zelf leren hoe je deze scores berekent en grafisch in beeld kunt brengen. Daarmee kun je iedereen overtuigen om het proces te verbeteren. Want fouten kosten geld, extra tijd, werken niet motiverend en vaak moet je opnieuw beginnen.

Conclusie

De yield en Z-score zijn krachtige tools die inzicht verschaffen in de kwaliteit en voorspelbaarheid van processen. Door deze te begrijpen en te toepassen, kan je processen optimaliseren, kosten besparen en de klanttevredenheid verhogen. Wil je meer leren over de praktische toepassing van yield en Z-score? Volg dan onze Lean Six Sigma Green Belt training!

Handige Weetjes

De Z-score wordt ook wel Sigma Level genoemd.
Via een Z-score tabel kan je het foutpercentage berekenen.
Yield en foutpercentage zijn complementair en samen 100%.