Wat is de Deming cirkel?

De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing ontwikkeld door William Edwards Deming. Deming heeft zijn cirkel gebaseerd op de verbetercirkel van de natuurkundige Walter A. Shewhart. Het is een belangrijk onderdeel van Lean manufacturing en Six Sigma.

Betekenis van de cirkel

De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. De indeling komt voort uit het wetenschappelijke proces zoals dat door Francis Bacon (Novum Organum, 1620) werd geformuleerd: hypothese – experiment – evaluatie.

De cirkel wordt ook wel de PDCA-cirkel genoemd. De letters staan voor Plan, Do, Check, Act.

De vier activiteiten in de cirkel van Deming zijn:

  1. PLAN:    Kijk naar je huidige werkzaamheden en stel je doelstelling vast voor hetgeen je wilt bereiken. Breng de huidige situatie in kaart. Maak een analyse van de oorzaken en de gevolgen.
  2. DO:        Bedenk oplossingen voor je verbetering en voer de geplande verbetering uit in een pilot.
  3. CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
  4. ACT:      Stel bij aan de hand van de gevonden resultaten. Standaardiseer en borg de nieuwe werkwijze.

De cirkel blijf je doorlopen. Er zijn altijd activiteiten die verder geoptimaliseerd kunnen worden. Dit is het principe van continu verbeteren.

Waar wordt de Deming cirkel voor gebruikt?

De cirkel is in elke sector toe te passen. De Deming cirkel kan voor elk proces gebruikt worden dat je wilt verbeteren, bijvoorbeeld:

  • Om de financiële prestaties van jouw organisatie structureel te verbeteren
  • Om je klanttevredenheid te verhogen en tegelijkertijd minder kosten te maken
  • Om je medewerkers en teams meer plezier te geven in hun werk en ze sneller te laten leren