fbpx

Theory of constraints

Elimineren van beperkingen door continu verbeteren

Theory of constraints (TOC) betekent letterlijk theorie van beperkingen en is daarmee een op het eerste gezicht wellicht wat aparte benaming voor een theorie die van alles met continu verbeteren te maken heeft. Een uitleg is op zijn plaats.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontwikkelde Eli Goldratt een nieuwe managementfilosofie, gericht op het weghalen van zogenaamde bottlenecks – een ander woord voor beperkingen – uit het proces, waardoor sneller en effectiever gewerkt wordt. Het uiteindelijke doel daarvan? Meer winst genereren.

De toepassing van Theory of constraints richt zich op het opsporen en weghalen van ‘de zwakste schakel’. Die bepaalt immers de prestatie van het proces. Natuurlijk is er altijd een nieuwe zwakke schakel. Wellicht wat minder zwak dan de eerder geëlimineerde, maar toch. Daarmee is Theory of constraints een (positieve) variant op een vicieuze cirkel en lijkt het op een verbetermethode als PDCA.

Theory of constraints is gebouwd op drie pijlers:

  1. Stappenplan
  2. Logisch denken
  3. Throughput Accounting

Hieronder een korte toelichting op deze pijlers.

1. Stappenplan

De uitvoering van Theory of constraints (TOC) in een notendop:

  1. Spoor de zwakste schakel op
  2. Voer ‘quick wins’ door, uiteraard gericht op het versterken van de zwakste schakel
  3. Breng alle activiteiten in het proces in lijn met de zwakste schakel, opdat ze helpen de beperking te stutten
  4. Evalueer
  5. Begin opnieuw; zoals eerder al geschreven: er is altijd weer een nieuwe zwakke schakel

2. Logisch denken

Bij de uitvoering van het stappenplan van Theory of constraints ligt de focus op het wegnemen van grondoorzaken. En om dat te kunnen doen, zullen deze eerst achterhaald moeten worden. Anders gezegd: het is zaak door te dringen tot de kern van de beperking.

Eigenlijk net als in de Analyse-fase van een Lean-Six-Sigma-project. Een instrument dat hierbij gebruikt wordt, is logisch denken. Een tandje concreter kun je daarbij denken aan het toepassen van ‘5 x Why’ (kort door de bocht: doorvragen) of het maken van een visgraatdiagram.

3. Throughput Accounting

Throughput Accounting is een boekhoudmethode die managers voorziet van informatie om de juiste beslissingen te nemen ter verbetering van de winstgevendheid van hun organisatie.

De voordelen van Theory of constraints zijn legio. Continu verbeteren leidt tot voorraadreductie, kortere doorlooptijden en betere benutting van capaciteit. En uiteindelijk leidt dat allemaal weer tot meer winst voor de organisatie.

Waar Theory of constraints eerst vooral op productie werd toegepast, is het speelveld inmiddels aanzienlijk verbreed. Inmiddels zijn succesvolle toepassingen bekend op het gebied van financiën, HR en Sales, om maar eens drie voorbeelden te noemen.

Tenslotte, en dat heb je wellicht al tussen de regels door gelezen, heeft Theory of constraints zeker overlap met verbeterfilosofieën als Lean en Agile. Wat Lean betreft noemde ik al het continu verbeteren, 5 x Why en het visgraatdiagram. Agile-principes zijn terug te vinden in het stappenplan: kort-cyclisch verbeteren en regelmatig evalueren.