fbpx

Lean en het primaire proces

Het primaire proces verwijst naar de hoofdactiviteiten van een organisatie die direct waarde toevoegen aan haar producten of diensten. Het bevat de stappen die nodig zijn om een product te maken, een dienst te leveren of een project te voltooien. Dit primaire proces is cruciaal om de doelstellingen van de organisatie te bereiken en te voldoen aan de behoeften van haar klanten. Maar hoe richt je dit Lean in?

Lean en het Primaire Proces

Hoe ziet het primaire proces er uit?

In verschillende soorten organisaties kan het primaire proces er anders uitzien. Bijvoorbeeld:

  • In een productieorganisatie omvat het primaire proces de stappen van de inkoop van grondstoffen tot aan de vervaardiging van het eindproduct.
  • In een dienstverlenende organisatie kunnen de stappen bestaan uit het ontvangen van verzoeken, het verwerken van verzoeken en het leveren van de service.
  • In een project georiënteerde organisatie is het belangrijkste proces het managen van de verschillende fasen van het project, zoals planning, uitvoering en evaluatie.

Het is van cruciaal belang voor organisaties om hun primaire proces te begrijpen.

Het stelt de organisatie in staat om efficiënter te werken, de klanttevredenheid te vergroten, concurrentievoordeel te behalen en beter voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen en kansen. Het is een fundamentele basis voor het bouwen van een veerkrachtige en succesvolle organisatie.

Het optimaliseren van het primair proces

Lean kan hierbij helpen door te focussen op het minimaliseren van verspillingen en het maximaliseren van klantwaarde. Verschillende methoden en tools zoals Kaizen (continue verbetering), 5S (methode voor werkplekorganisatie), Kanban (visual workflow management), Value Stream Mapping (proces mapping methode) en meer worden ingezet om bedrijfsprocessen te optimaliseren en verspilling tegen te gaan.

Dit heeft verschillende positieve effecten:

  • Verspilling verminderen: Lean identificeert en elimineert verschillende soorten verspilling in het primaire proces, zoals overproductie, wachttijden, onnodige verplaatsingen, voorraad, etc. Het verminderen van verspilling leidt tot een efficiënter proces en bespaart tijd, geld, middelen en frustratie.
  • Klantgerichtheid: Lean stelt de klant centraal in het primaire proces. Het begrijpen van de wensen en eisen van de klant is essentieel om het primaire proces te optimaliseren. Door verspilling te elimineren en waarde te maximaliseren, kunnen organisaties producten en diensten aanbieden die beter aansluiten bij de behoeften van de klant.
  • Continue verbeteren: Lean bevordert een cultuur van continue verbetering. Medewerkers worden gestimuleerd om actief mee te werken aan het signaleren van problemen en inefficiënties in het primaire proces, het onderzoeken van oorzaken en het aandragen van oplossingen. Dit creëert een cultuur van leren en groeien, wat leidt tot continue procesverbetering, enthousiasme en energie van medewerkers en uiteindelijk tevreden klanten.
  • Efficiëntie en flow: Door verspilling te elimineren en processen te stroomlijnen, verbetert Lean de ‘flow’ van activiteiten. Dit vermindert vertragingen en congestie (bottlenecks), waardoor het primaire proces sneller en efficiënter verloopt.
  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Lean beoogt flexibele processen te creëren die kunnen inspelen op veranderingen in vraag of omstandigheden. Het minimaliseren van onnodige voorraden en het terugdringen van overproductie zorgt ervoor dat een organisatie beter kan inspelen op veranderingen in de markt.
  • Betrokkenheid van medewerkers: Lean bevordert een cultuur van participatie en samenwerking. Medewerkers worden aangemoedigd om hun ideeën en suggesties voor verbetering te delen, wat zorgt voor meer energie, voldoening en betrokkenheid op het werk.

Al deze aspecten dragen bij aan het optimaliseren van het primaire proces en het behalen van betere resultaten. Belangrijk is om te beseffen dat Lean niet alleen bestaat uit een set tools en technieken, maar vooral ook een filosofie betreft die gericht is op het continu streven naar verbetering en het creëren van waarde voor klanten, wat vervolgens leidt tot duurzame groei en succes van organisaties.

Green Belt Training banner

Door Lean-principes toe te passen op het primaire proces kan een organisatie haar operationele efficiëntie verbeteren, de klanttevredenheid verhogen en een concurrentievoordeel behalen in de markt.

Wanneer jij de vaardigheden op wil doen hoe je procesverbeteringen in jouw organisatie goed kunt managen lees hier meer over  de  Green Belt   of   Black Belt opleiding  en schrijf je dan gerust in.