Green Belt in Lean Six Sigma

Leer meer over een Green Belt

Green Belt in Lean Six Sigma staat voor iemand die als projectleider verbeterprojecten kan oppakken en deze volgens de Lean Six Sigma methodiek kan uitvoeren. Het is de meest gekozen opleiding door aankomende projectleiders. Lean Six Sigma Green Belts zijn individuen die werken aan eenvoudige procesverbeteringsprojecten op afdelingsniveau.

Waar komt de term Green Belt vandaan?

Zo’n 10 jaar geleden hadden nog weinig mensen gehoord van ‘Lean Six Sigma’. De term ‘Green Belt’ kende men vooral vanuit judo. De laatste tijd wordt de Lean Six Sigma methodiek steeds bekender en zijn meer en meer mensen ‘Green Belt’ en ‘Black Belt’. Lean Six Sigma is een methode om continu te verbeteren, die van oorsprong bestaat uit 2 methodes; Lean en Six Sigma. Binnen de Six Sigma methodiek werd het kennis- en toepassingsniveau van de methode aangeduid met ‘belts’ zoals ook binnen judo wordt gedaan. De niveau’s die oplopen van Yellow Belt tot Master Black Belt geven dus aan hoeveel kennis en ervaring mensen hebben van Lean Six Sigma.

Wat is een Green Belt in Lean Six Sigma?

De meest gebruikte term is ‘Green Belt’. Dit staat voor iemand die als projectleider verbeterprojecten kan oppakken en deze volgens de Lean Six Sigma methodiek kan uitvoeren. Green Belts starten meestal met een Green Belt opleiding en beginnen vervolgens met een ‘verbeterproject’ waarbij ze de kennis die ze in de training leren, gelijk in de praktijk kunnen toepassen. Dit verbeterproject doorloopt meestal de 5 fases van de methodiek te weten Define, Measure, Analyse, Improve en Control ofwel DMAIC. Ook wordt er soms gewerkt met een zogenaamde A3 waarbij van een probleem via grondoorzaak naar een oplossing wordt gewerkt. Wanneer gestart wordt met een verbeterproject is het vooral belangrijk dat hiervoor niet al een kant-en-klare oplossing is. Ook is het mooi wanneer het project echt bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie, door bijvoorbeeld een koppeling met een prestatie indicator.

Wat is een Green Belt?

Samen met een team vanuit de werkvloer wordt het probleem uitgediept en worden oplossingen bedacht. Deze worden gezamenlijk doorgevoerd met als resultaat een tevredener klant. De Green Belt faciliteert dit proces; hij of zij plant het project en begeleidt het team om zelf tot oplossingen te komen. De Lean Six Sigma Green Belt is dus zeker niet degene die zelf de oplossingen verzint. De kracht van Lean Six Sigma is namelijk dat oplossingen vanuit de werkvloer zelf worden bedacht.

Een Green Belt is in veel gevallen iemand die de methode toepast naast zijn ‘normale’ werk. Hij is hier een halve dag tot 2 dagen per week mee bezig gedurende een aantal maanden.

Welke kennis heeft een Green Belt?

Een gecertificeerd Green Belt heeft één tot twee verbeterprojecten zelfstandig opgepakt, heeft de Green Belt training doorlopen en heeft het theorie-examen succesvol afgelegd.

Infographic Color Belts

Wat doet een Green Belt?

Het zijn werknemers die een deel van hun tijd besteden aan procesverbeteringsteams. Ze analyseren en lossen kwaliteitsproblemen op en zijn betrokken bij Six Sigma, Lean of andere projecten voor kwaliteitsverbetering. Green Belts zijn werknemers van een organisatie die zijn getraind in de Six Sigma-verbeteringsmethodologie en een team voor procesverbetering zullen leiden als onderdeel van hun fulltime baan. Er wordt meer tijd besteed aan de besluitvorming en strategie-opbouwende componenten van sleutelelementen in het Six Sigma-projectplanningsproces.

Wat is een Green Belt certificaat?

De Six Sigma Green Belt-certificering vereist drie jaar werkervaring op een of meer gebieden van het Six Sigma Green Belt kennisgebied. Kandidaten moeten voltijds en betaald hebben gewerkt. Betaalde stagiair, coöperatie of ander cursuswerk kan niet worden toegepast op de vereiste werkervaring.

Hoe word je Green Belt?

Wil je Green Belt worden? De eerste stap hiervoor is meestal het volgen van een Green Belt training. Een cursus is er niet. De nadruk ligt op het uitvoeren in de praktijk en niet alleen de kennis. Dit kan bij diverse trainers door heel Nederland. De Green Belt opleiding word gegeven door UPD, Bureau Tromp en vele andere. Wij van Lean Six Sigma Groep bieden de training op verschillende locaties en manieren. Om gecertificeerd Green Belt te worden is het vervolgens zaak de theorie ook toe te passen in de praktijk. We kunnen je hierbij begeleiden in de praktijk via onze bij de training inbegrepen coachingsmomenten. Sparren helpt vaak dit proces sneller te doorlopen, we doen dit graag. Voor meer informatie kun je natuurlijk ook even contact met ons opnemen via het formulier of via info@leansixsigmagroep.nl

► Bekijk hier ons aanbod voor de Green Belt trainingen