Cirkeldiagram

Voor- en nadelen van cirkeldiagrammen

In de huidige datagedreven wereld is het vermogen om complexe informatie op een toegankelijke en begrijpelijke manier te presenteren cruciaal. Of het nu gaat om zakelijke besluitvorming, academisch onderzoek of dagelijkse beslissingen, de visualisatie van data speelt een sleutelrol in hoe we informatie interpreteren en actie ondernemen. Onder de vele beschikbare tools voor datavisualisatie neemt het cirkeldiagram, met zijn unieke vermogen om deel-verhoudingen weer te geven, een bijzondere plaats in.

De voor- en nadelen van een cirkeldiagram

Het visualiseren van data aan de hand van grafieken en diagrammen heeft als doel om data op een begrijpelijke manier te tonen. Cirkeldiagrammen, ook wel bekend als taartdiagrammen, zijn grafische representaties die vaak worden gebruikt om gegevens visueel voor te stellen. Ze verdelen een geheel in sectoren, waarbij elke sector overeenkomt met een specifiek percentage of deel van het geheel. Hoewel cirkeldiagrammen populair zijn vanwege hun eenvoudige interpretatie, zijn er zowel voor- als nadelen aan verbonden. In dit artikel zetten we de voor- en nadelen op een rij.

Voordelen van Cirkeldiagrammen

  • Eenvoudige Communicatie: Cirkeldiagrammen bieden een eenvoudige en begrijpelijke manier om verhoudingen weer te geven. Ze zijn vooral effectief wanneer je de relatieve grootte van verschillende delen van een geheel wilt benadrukken.
  • Overzichtelijkheid: Het cirkeldiagram maakt het gemakkelijk om verhoudingen te herkennen, waardoor het een krachtig instrument is voor het snel identificeren van dominante componenten in een dataset.
  • Intuïtieve Vergelijking: Het vergelijken van de grootte van verschillende categorieën is intuïtief, wat het begrip van de gegevens door een breed publiek vergemakkelijkt.
  • Effectief voor Percentages: Cirkeldiagrammen zijn bijzonder geschikt voor het weergeven van percentages, waarbij elke sector overeenkomt met het percentage van het totale geheel dat wordt vertegenwoordigd.

Nadelen van Cirkeldiagrammen

  • Beperkte Datarepresentatie: Cirkeldiagrammen zijn minder geschikt voor het weergeven van gedetailleerde gegevens of grote datasets. Ze presteren het beste wanneer er slechts een paar categorieën zijn om te tonen.
  • Minder Accuraat voor Exacte Vergelijkingen: Het aflezen van exacte waarden uit een cirkeldiagram kan lastig zijn, vooral in vergelijking met andere grafieken zoals staafdiagrammen. Hierdoor zijn ze minder geschikt voor nauwkeurige data-analyse.
  • Moeilijkheden bij Kleine Verschillen: Kleine verschillen tussen sectoren kunnen moeilijk te onderscheiden zijn, wat kan leiden tot misinterpretaties van de gegevens.
  • Misleidend bij Overmatig Gebruik van Categorieën: Een overmatig aantal sectoren in een cirkeldiagram kan verwarrend zijn en de effectiviteit verminderen. Het is belangrijk om het aantal categorieën te beperken om duidelijkheid te behouden.
  • Het gebruik van 3D kan een vertekend beeld geven: Er wordt no/g wel eens gekozen voor een 3D presentatie van een cirkeldiagram. Dit raden wij af. Het beoordelen van een 3D cirkeldiagram zorgt er al snel voor dat het menselijk brein verhoudingen verkeerd inschat.

Praktisch voorbeeld:

We willen de onderlinge verdeling zien van de 5 verschillende producten die een bedrijf verkoopt. We besluiten een cirkeldiagram te maken en in 3D op te maken.

Voorbeeld van een cirkeldiagram

Het is niet goed zichtbaar in hoeverre er daadwerkelijk verschil zit in ordergrootte tussen de verschillende producten. In sommige gevallen wordt dit opgelost door de percentages in het diagram te tonen. Dit maakt het echter nog geen goed diagram aangezien je nog altijd afhankelijk bent van het lezen van de percentages.  

Met dezelfde data kunnen we ook een staafdiagram maken:

Voorbeeld staafdiagram

Door een staafdiagram te gebruiken wordt beter zichtbaar hoe de onderlinge verhoudingen van de verschillende productgroepen zijn.

Conclusie

Cirkeldiagrammen vormen krachtige visuele hulpmiddelen die effectief kunnen worden ingezet om de verhoudingen binnen een geheel te communiceren. Ze zijn met name geschikt voor eenvoudige datasets waarbij de focus ligt op het illustreren van de verdeling in percentages. Het is echter van groot belang om de beperkingen van cirkeldiagrammen te begrijpen en ze op een verstandige manier te hanteren, zodat de interpretatie van gegevens nauwkeurig en effectief blijft. 

Leer over datavisualisatie en statisstiek gedurende black belt opleiding

Bij een veelheid aan categorieën of kleine verschillen tussen categorieën raden wij tijdens het analyseren van gegevens in onze Green Belt en Black Belt trainingen aan om eerder gebruik te maken van een lijndiagram of staafdiagram. Deze waardevolle inzichten en praktische tips worden uitgebreid behandeld in onze Green Belt en Black Belt trainingen.