Balanced Scorecard

De vier invalshoeken en implementatiestappen van de Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is een middel dat organisaties helpt bij het uitvoeren van de strategie. Een definitie van strategie is: plan om het doel te verwezenlijken. Terwijl de Balanced Scorecard in 1987 voor het eerst werd gebruikt bij Analog Devices, gaven Robert S. Kaplan en David P. Norton hem vijf jaar later een podium, met het artikel ‘The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance’ in Harvard Business Review.

Vier invalshoeken voorkomen navelstaarderij

De Balanced Scorecard werkt met vier invalshoeken, die worden vertaald naar KPI’s, kritische of kritieke prestatie-indicatoren. Deze invalshoeken zijn:

  1. Klant

Wie is de klant en wat is zijn wens? Bij Lean Six Sigma (LSS) wordt de klantwens ook wel VOC, oftewel Voice of the Customer, genoemd. En KPI’s heten daar CTQ’s: Critical to Quality. Linksom of rechtsom komt de klantwens vaak op het volgende neer: “Ik wil dat je waarde toevoegt en dat doe je door het product dat of de dienst die ik van je vraag snel, goed en tegen een zo laag mogelijke prijs te leveren.”

  1. Geld

Een ander perspectief is het financiële. Hier heeft LSS de term VOB, Voice of the Business, voor. Simpel gezegd gaat het hier om geld. Winst maken door de omzet te verhogen en/of de kosten te reduceren. Om aan de verwachtingen van de aandeelhouders te voldoen. Van de laatste jaren is dat hiernaast ook aandacht besteed wordt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  1. Processen

De vraag die hier beantwoord wordt, is: welke processen kunnen verbeterd worden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dienen om te beginnen alle processen in kaart te zijn gebracht. Nadat dit gedaan is, kunnen verspillingen – wanneer geen waarde wordt toegevoegd voor de klant – zichtbaar worden gemaakt. Processen met veel verspillingen worden het eerst verbeterd.

  1. Continu verbeteren

Het vijfde principe van Lean is Perfectie. Beter gezegd: streven naar perfectie. Het elke dag een beetje beter doen. Ook wel: continu verbeteren. De vierde en laatste invalshoek van de Balanced Scorecard gaat over innovatie, groei, verbetering. En dan niet alleen op proces- maar zeker ook op individueel niveau. Medewerkers helpen zich persoonlijk te ontwikkelen dus.

De Vier invalshoeken bij een Balanced Scorecard

Vier implementatiestappen, van concretiseren tot en met evalueren

Het implementeren van de Balanced Scorecard gaat in vier stappen:

  1. Concreet maken van visie en strategie

Een visie geeft de richting aan, vertelt waar de organisatie over drie of vijf jaar wil staan. Zowel visie als strategie zijn vaak abstract. De veranderkaart is een hulpmiddel om visie en strategie te visualiseren. Visie en strategie concretiseren doen we door, als eerder beschreven, de invalshoeken te vertalen naar KPI’s.

  1. Communiceren

Wat voor visie en strategie geldt, gaat ook op voor de eraan gekoppelde doelen: je kunt er niet vaak genoeg over communiceren. Daarbij worden doelstellingen gekoppeld aan individuele prestaties, zodat er in elke laag en op elk niveau in de organisatie aan wordt gewerkt.

  1. Plannen

Bij doelen horen deliverables en deadlines. En die vinden hun weg weer in een planning. Het maken van een planning is een vak apart en zullen we in dit artikel niet behandelen. Voor hier volstaat het te vermelden dat het hebben van een reële planning kan helpen tijdig bij te sturen.

  1. Evalueren

De Balanced Scorecard is allesbehalve een in beton gegoten Excelbestandje. Enerzijds zijn visie en strategie aan verandering en ontwikkeling onderhevig, wat vraagt om flexibiliteit. Aan de andere kant is de Balanced Scorecard vaak niet in één keer goed, hoe graag we dat ook willen en hoe hard we ook ons best doen. Evaluatie helpt de Balanced Scorecard continu te verbeteren.

Voor- en nadelen van Balanced Scorecard

Zoals elk instrument heeft de Balanced Scorecard voor- en nadelen. Een voordeel is het brede beeld, de verschillende perspectieven, het voorkomen van koker-denken. Tegelijkertijd wordt het maken van een Balanced Scorecard nog wel eens als complex en tijdrovend ervaren. En dan is het maken nog maar stap één.

Bijdrage aan korte- en lange-termijndoelstellingen

De Balanced Scorecard is een techniek waarin veel Lean- en Six Sigma-technieken te plotten zijn en kent voor- en nadelen. Waar de nadelen vooral om een investering in tijd vragen, dragen de voordelen bij aan het bereiken van korte- en lange-termijndoelstellingen.

Wil je meer weten over de Balanced Scorecard en de daarin te plotten Lean- en Six Sigma-technieken? We vertellen je graag in welke van onze trainingen we hierover de diepte in gaan. Je kunt contact met ons opnemen via info@leansixsigmagroep.nl of 088 53 26 700.