fbpx

Agile Werken

Wat is Agile werken en hoe doe je dat?

Agile werken is bij steeds meer organisaties in opkomst. Agile creëert een werkomgeving die zich snel kan aanpassen en die verandering omarmt. Continue feedback en zelfsturing zijn daarbij essentieel om tot snelle en effectieve verbeteringen van producten en diensten te komen. Is Agile werken de nieuwe manier van werken?

De belangrijkste focus van Agile is het leveren van maximale klantwaarde. Agile organisaties luisteren goed naar hun klanten en zijn in staat om zich snel aan te passen aan nieuwe wensen van de klant en veranderingen in de markt. Werkzaamheden die de meeste waarde opleveren voor de klant krijgen de prioriteit en het hele team concentreert zich daarop. Er is een helder systeem van “prioritering” gemaakt van wat zal worden opgeleverd en aangenomen en alle stappen zijn op een eenvoudige manier gestructureerd.  Agile teams hebben daarbij een hoge mate van autonomie en ze werken multidisciplinair.

Wat is Agile?

Agile betekent letterlijk behendigheid of lenigheid. Maar als we het over agile organisaties hebben, dan bedoelen we dat die organisaties wendbaar zijn.  Agile zelf is geen methode, maar een gedachtengoed waaronder verschillende tools en methodes vallen. De kern is om op basis van feedback snel en vaak waarde te leveren voor de klant.

► Lees meer in Wat is Agile?

Agile manier van werken

Agile is een mindset en binnen deze mindset zijn er verschillende manieren om Agile te werken. Scrum is hiervan de populairste, maar in principe zijn delen alle Agile methoden dezelfde drie kenmerken:

 1. De klant staat centraal
 2. Werken met kleine incrementele vorderingen, iteraties genaamd
 3. Voortgang en validatie testen voordat je doorgaat

Agile organisaties zijn in staat om het risico dat gepaard gaat met productontwikkeling aanzienlijk te verminderen en het rendement op de investering te maximaliseren.

Agile Manifesto

Het Agile Manifesto geeft richting als je met Agile werken aan de slag wil. Het manifest bestaat uit 4 waarden en 12 principes.

 1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
  Agile werken bevordert het samenwerken door een zelforganiserend team samen te stellen met alle vaardigheden aanwezig die nodig zijn voor het behalen van het doel. Op dagelijkse basis bespreekt het team de voortgang en wordt er bijgestuurd, om zo samen het beste resultaat te bereiken. Processen en hulpmiddelen doen niets, effectieve interactie wel.
 2. Werkende producten boven allesomvattende documentatie
  Voor een klant is een werkend product dat ook nog eens snel wordt opgeleverd waardevoller dan de documentatie die erbij hoort. Vaak wordt er echter veel tijd besteed aan allerlei documentatie terwijl het product of de service niet optimaal werken. Agile dwingt je om na te denken over hoe een werkend product op te leveren met zo min mogelijk ballast.
 3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
  Verspil geen energie in het vastleggen van afspraken, maar stop je energie in wat de klant vandaag wil hebben.
 4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
  Maak een duidelijk plan op abstract niveau maar zorg dat je altijd kan inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Wat vandaag als een zekerheid gezien wordt, kan dat morgen weleens niet meer zijn.

Agile Principes

Als je de principes algemener interpreteert voor producten in plaats van enkel software, kun je ze als volgt formuleren:

 1. De hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle producten.
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel voor de klant.
 3. Lever regelmatig werkende producten op. Liefst iedere paar weken tot hooguit iedere paar maanden.
 4. Mensen op operationeel, tactisch en strategisch niveau werken tijdens het gehele project dagelijks samen.
 5. Bouw projecten om gemotiveerde individuen heen. Geef hen de omgeving en support die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze het werk gedaan krijgen.
 6. De meest efficiënte en effectieve methode om informatie over te brengen naar en in de teams is een face-to-face gesprek.
 7. Een werkend product is de belangrijkste maatstaf voor vooruitgang.
 8. Agile processen maken continue ontwikkeling mogelijk. Opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eindeloos kunnen volhouden.
 9. Continu aandacht voor hoge kwaliteit en een goed design versterkt agile werken.
 10. Eenvoud – de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt – is essentieel.
 11. De beste producten, vereisten en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 12. Het team reflecteert op vaste tijden hoe ze nog effectiever kunnen werken, en past zijn gedrag hierop aan.

Door Agile te gaan werken verklein je de kans dat de klant aan het eind van de rit ontevreden is over het resultaat.

10 uitgangspunten bij Agile Werken

In zijn boek ‘Scrum’ beschrijft auteur Jeff Sutherland 10 uitgangspunten bij Agile werken:

 1. Leve de sprint: verdeel je werk in regelmatige, vaste tijdspannes van bijvoorbeeld twee weken.
 2. Aan het eind van elke sprint moet je iets (bruikbaars) klaar hebben en dat demonstreren.
 3. Plan alleen wat nodig is, maar word niet verliefd op je eigen plan.
 4. Maak fouten, maar herstel ze: hoe sneller je fouten maakt, hoe sneller je die kunt herstellen.
 5. Kleine teams werken beter dan grote.
 6. Een team moet autonoom kunnen werken en is multifunctioneel.
 7. Een Product Owner heeft de visie op het product en bepaalt de prioriteit. Maar het team bepaalt hoe men dingen realiseert.
 8. Weg met domme richtlijnen, maar werk wel binnen een duidelijk kader.
 9. Transparantie: iedereen moet alles weten, inclusief inkomsten en uitgaven.
 10. Als iets niet goed werkt, ligt dat vaak aan het systeem, niet aan het individu.

Wat de argumenten over definitie en terminologie ook zijn, het doel van Agile werken is om meer responsieve, efficiënte en effectieve organisaties te creëren op basis van meer evenwichtige, gemotiveerde, innovatieve en productieve teams en individuen. Dit zijn essentiële ingrediënten om te overleven en te groeien in de uitdagende wereld waarin we vandaag werken.