Little Law

Little’s Law, beschrijft de relatie tussen doorvoer, voorraad en doorlooptijd in een systeem. Organisaties kunnen deze wet toepassen om processen te optimaliseren, voorraad te verminderen en efficiëntie te verhogen.