Little Law

De Sleutel tot Efficiënte Proces-optimalisatie

In de wereld van operationeel management en procesverbetering is Little’s Law een krachtig concept dat organisaties helpt om processen te begrijpen, te analyseren en te optimaliseren. Deze wet biedt waardevolle inzichten in de relatie tussen doorvoer, voorraad en doorlooptijd binnen systemen. In dit artikel geven we een uitgebreide uitleg van Little’s Law en laten we zien hoe het kan worden toegepast met drie specifieke praktische voorbeelden.

Wat is Little’s Law?

Little’s Law, bedacht door John D.C. Little in 1961, is een eenvoudige maar krachtige wiskundige formule die de relatie beschrijft tussen drie belangrijke variabelen in een systeem: doorvoer, voorraad en doorlooptijd. De formule luidt als volgt:

Formule Little Law

Waarbij:

  • L staat voor de gemiddelde voorraad of het aantal items in het systeem.
  • λ duidt de gemiddelde doorvoer of het aankomsttempo van items in het systeem aan.
  • W vertegenwoordigt de gemiddelde doorlooptijd of de tijd die een item gemiddeld in het systeem doorbrengt.

Hoe Werkt Little’s Law?

Little’s Law stelt dat de gemiddelde voorraad in een stabiel systeem recht evenredig is met de gemiddelde doorvoer, vermenigvuldigd met de gemiddelde doorlooptijd. Dit betekent dat het aantal items in het systeem gelijk is aan de snelheid waarmee items het systeem binnenkomen en vertrekken, vermenigvuldigd met de tijd die elk item gemiddeld doorbrengt in het systeem.

Praktische Toepassingen van Little’s Law

  1. Voorraadbeheer

Lean en Six Sigma technieken streven naar minimalisatie van verspilling en verbetering van processen. Door Little’s Law toe te passen kunnen organisaties hun voorraadniveaus optimaliseren. Een lagere voorraad betekent over het algemeen een kortere doorlooptijd, wat resulteert in minder opslagkosten en een hogere liquiditeit.

Voorbeeld 1: Productiefabriek

In een fabriek waar auto-onderdelen worden geproduceerd, kan de doorlooptijd van productieprocessen worden verkort door inefficiënties op de werkvloer aan te pakken. Door Lean technieken zoals 5S toe te passen, kunnen werkplekken georganiseerd worden, wat leidt tot een snellere productietijd. Als de doorlooptijd wordt teruggebracht van 10 dagen naar 5 dagen, en de doorvoer blijft 200 eenheden per dag, dan wordt de gemiddelde voorraad verlaagd van 2000 naar 1000 eenheden. Dit betekent minder opslagruimte en lagere kosten.

Little Law voorbeeld 1: Productiefabriek
  1. Procesoptimalisatie

In Lean en Six Sigma is het identificeren en elimineren van knelpunten cruciaal. Little’s Law helpt hierbij door inzicht te geven in waar de meeste tijd wordt doorgebracht in het systeem. Door de doorvoer te verhogen of de doorlooptijd te verkorten kunnen organisaties hun efficiëntie verbeteren.

Voorbeeld 2: Ziekenhuis

In een ziekenhuis kan de wachttijd voor patiënten verminderd worden door de doorstroming in de spoedeisende hulp te verbeteren. Door gebruik te maken van Six Sigma verbeterstructuur zoals DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), kan het ziekenhuis knelpunten in het proces identificeren en verbeteren. Bijvoorbeeld, door het proces van patiëntregistratie te stroomlijnen en triage efficiënter te maken, kan de doorlooptijd voor patiënten van 6 uur naar 3 uur worden teruggebracht. Met een dagelijkse doorvoer van 120 patiënten betekent dit een vermindering van de gemiddelde voorraad patiënten van 30 naar 15, wat leidt tot snellere zorgverlening en hogere patiënttevredenheid.

Little Law voorbeeld 2: Ziekenhuis
  1. Capaciteitsplanning

Effectieve capaciteitsplanning is essentieel in Lean en Six Sigma om verspilling te minimaliseren en resources optimaal te benutten. Little’s Law kan helpen bij het voorspellen van de benodigde capaciteit op basis van verwachte vraag.

Voorbeeld 3: Callcenter

In een callcenter kan de benodigde aantal medewerkers beter gepland worden door de relatie tussen inkomende gesprekken (doorvoer), gemiddelde wachttijd (doorlooptijd) en het aantal wachtende klanten (voorraad) te analyseren. Stel dat een callcenter gemiddeld 240 gesprekken per uur ontvangt en de gemiddelde wachttijd is 5 minuten (0,083 uur). Little’s Law geeft dan aan dat er gemiddeld 20 klanten in de wacht staan (240 gesprekken/uur * 0,083 uur). Door Lean technieken toe te passen, zoals het verbeteren van de gespreksafhandelingsprocessen, kan de wachttijd worden verkort tot 2 minuten. Hierdoor daalt de gemiddelde voorraad wachtende klanten naar 8 (240 gesprekken/uur * 0,033 uur), wat leidt tot kortere wachttijden en betere klanttevredenheid.

Little Law voorbeeld 3: Callcenter

Conclusie

Little’s Law is een waardevol concept dat organisaties kan helpen om processen te begrijpen, te analyseren en te optimaliseren. Door de relatie tussen doorvoer, voorraad en doorlooptijd te begrijpen, kunnen organisaties efficiëntie verbeteren, kosten verlagen en de algehele prestaties van hun systemen optimaliseren. Met praktische toepassingen in diverse sectoren is Little’s Law een essentieel instrument voor elke organisatie die streeft naar continue verbetering en groei. Lean en Six Sigma technieken kunnen hierbij helpen door een gestructureerde aanpak te bieden voor procesoptimalisatie en efficiëntiebevordering.