Lunet Zorg in Eindhoven aan de slag met Lean procesverbetering

Lunet zorg  is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in het zuiden van het land. Met ongeveer 3000 cliënten en 3000 medewerkers werkt Lunet zorg aan “een goed leven” voor onze cliënten.

Passende Managementmethode

Door veranderende wet- en regelgeving, nieuwe financieringsstromen, krappe arbeidsmarkt en een steeds meer complexe cliëntpopulatie is Lunet zorg gebaat bij een managementmethode die ons in staat stelt om beter, dynamischer en meer te kunnen voldoen aan een goed leven voor onze cliënten, leuk en mooi werk voor onze medewerkers vanuit een gezonde bedrijfsvoering. Deze managementmethode is gevonden in de  Lean Six Sigma  methode dankzij een professionele en uiterst prettige ondersteuning vanuit  Lean Six Sigma Groep.

Implementatie en integratie

In 2015 heeft Lunet zorg gevraagd aan Lean Six Sigma Groep ons mee te nemen in het  Lean  gedachtengoed door middel van kennismakingsbijeenkomsten en een eerste tranche van  Lean Green Belt  opgeleide adviseurs van de afdelingen “Kwaliteit en Veiligheid & HRM”.

Vier jaar later is Lunet zorg bezig aan de vierde tranche  in-company  Lean green belt opleiding, zijn er twee  Lean Six Sigma Black Belts  opgeleid, is er sprake van een Lean team dat werkt aan operational excellence binnen het primaire proces, worden er 200  Lean Yellow Belts  intern opgeleid.

Zelf in de lead gaan staan

Lunet zorg is door Lean Six Sigma Groep begeleid vanuit het idee dat ze zichzelf overbodig moeten maken. Dit betekent dat ze ondersteunen en coachen in het door de organisatie zelf strategisch implementeren van  Lean management. Ondanks dat Lean reeds zijn nut heeft bewezen in het domein van de productie industrie, financiële instellingen, overheden en ziekenhuizen heeft Lean Six Sigma Groep Lunet zorg erg goed geholpen bij een concrete vertalingen van Lean t.v.v. de 24 uurs zorg. Dit hebben ze gedaan door oprecht interesse te tonen in onze clienten, medewerkers, organisatie en visie. Tijdens in-company trainingen worden concrete zorggerelateerde voorbeelden gegeven waardoor er een betere transfer plaatsvindt van lean principes naar het zorginhoudelijk werkveld.

Op het strategisch vlak en uiterst discreet ondersteunt en coacht Lean Six Sigma Groep de programmamanager LEAN. Hierin staat Lean Six Sigma Groep altijd klaar voor overleg en ondersteuning. De Programmamanager LEAN ervaart Lean Six Sigma Groep hierin als een gelijkwaardige sparringpartner.

Ben van Asselt bij Lunet Zorg aan de slag met Lean in de zorg

Geschreven door Ben van Asselt