fbpx

SLIM-subsidie: De subsidie gericht voor ideeën op leren en ontwikkelen

Opleidings- en ontwikkelplan via de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is een subsidieregeling om leren en ontwikkelen van medewerkers binnen een organisatie te stimuleren. Bedrijven kunnen vanaf 1 september 2022 een SLIM-subsidie van maximaal € 25.000,- aanvragen voor allerlei nieuwe ideeën gericht op leren en ontwikkelen. Op deze pagina zetten we een overzicht van alle relevante informatie rondom de SLIM-subsidie, o.a. hoe je je kan aanmelden voor de SLIM-subsidie en welke activiteiten in aanmerking komen voor de SLIM-subsidie.

Inhoudsopgave
 1. Wat is de SLIM-subsidie?
 2. Wie komt ervoor in aanmerking?
 3. Wat kan je met de SLIM-subsidie doen?
 4. Wat zijn de voorwaarden?
 5. Hoe kan je de SLIM-subsidie aanvragen?
 6. SLIM-subsidie inzetten bij Lean Six Sigma Groep

Wat is de SLIM-subsidie?

SLIM staat voor Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen IMkb-ondernemingen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. In het mkb ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat deze obstakels de leercurve van medewerkers in de weg staat.

Ondernemers kunnen gebruik maken van de SLIM-subsidie om de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden, loopbaanadviezen voor medewerkers te ontvangen of een bedrijfsschool op te richten.

De SLIM-subsidie kan je via dit portaal aanvragen tijdens het beschikbare tijdsvak:
http://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl/


Wie komt ervoor in aanmerking?

Je kan de SLIM-subsidie aanvragen als:

 • mkb-onderneming;
 • samenwerkingsverbanden (tussen ten minste twee mkb-ondernemingen);
 • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Let op; de SLIM-subsidie heeft per type aanvrager specifieke criteria.

Wat kan je met de SLIM-subsidie doen?

Ondernemingen kunnen de SLIM-subsidie aanvragen voor vier verschillenden activiteiten:

 1. De doorlichting van de onderneming gevolgd in een opleidings- of ontwikkelplan ten opzichte van de scholingsbehoefte vanuit de onderneming. Bijvoorbeeld het inschakelen van een externe adviseur om je bedrijf door te lichten om een opleidings- en ontwikkelplan te maken en hiermee direct aan de slag te gaan.
 2. Het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming. Hierbij wordt bijvoorbeeld een traject gestart waar naar de competenties en kwaliteiten van de werknemer worden onderzoekt en welke toekomstige loopbaanmogelijkheden bij hem of haar zouden passen.
 3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van methodes die werknemers in de onderneming stimuleren hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Je kan hierbij denken aan de volgende activiteiten:
   • Ontwikkelen van een systeem voor periodieke ontwikkelingsgesprekken
   •  Aansluiten bij een bedrijfsschool waar leren en werken gecombineerd kan worden
   • Creëren van een leerrijke werkomgeving (e-learning programma of kennis-en leerportaal)
 4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen aan werknemers in de onderneming ten behoeve van een beroepsopleiding bij een erkend leerbedrijf. Denk hierbij aan een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring, maar ook werknemers die geïnteresseerd zijn in een carrièreswitch.
   • Let op; de SLIM-subsidie vergoed niet de opleidingskosten, maar wel de ontwikkeling van een onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken.

Wat zijn de voorwaarden van de SLIM-subsidie?

Bij de SLIM-regeling is de maximale subsidiehoogte voor individuele aanvragers € 25.000,-. Een kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) bedragen. Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag van de SLIM-regeling in aanmerking te komen. Onderaan kan je een schema vinden met alle voorwaarden betreffend voor mkb-ondernemingen.

Let op; per type aanvrager verschillende de voorwaarden. Mocht je meer informatie willen over de voorwaarden van de anderen typen aanvragers kan je meer informatie vinden via: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria


Hoe kan je de SLIM-subsidie aanvragen?

 1. Neem contact op met Lean Six Sigma Groep. Wij helpen je om jouw vraagstuk helder te krijgen en te onderzoeken welke rol wij kunnen invullen
 2. Zorg voor de juiste documenten, o.a. een mkb-verklaring, een activiteitenplan en begroting. (zie Uitvoeringsbeleid Subsidies & Aanvragen voor meer informatie en templates).
   • Vergeet hierbij niet om Lean Six Sigma Groep te vermelden als externe adviseur om jouw bedrijf door te lichten.
 3. Dien op 1 september jouw aanvraag in. Het tijdvak voor aanmelding is van 1 september 2022 09:00 uur t/m 30 september 2022 17:00 uur;
 4. Na goedkeuring gaat Lean Six Sigma Groep aan de slag door de huidige processen te analyseren, en een advies uit te brengen voor verbetering van de processen en ontwikkelmogelijkheden voor de werknemers. Het eindproduct is dus een ontwikkelplan;
   • Mocht je dit plan ook door Lean Six Sigma Groep willen laten doorvoeren, is het nodig om een nieuwe aanvraag indienen bij SLIM dat moet worden goedgekeurd.

SLIM-subsidie inzetten bij Lean Six Sigma Groep

Logo Lean Six Sigma GroepDe arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Door technologische ontwikkelingen die zich in een snel tempo opvolgen, is het leren en ontwikkelen van medewerkers belangrijker dan ooit. In het mkb ligt hier vaak minder de nadruk op omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat dit de leercurve van medewerkers in de weg staat. Werkgevers kunnen maximaal 80% subsidie ontvangen (tot 24.999 euro) voor een SLIM-project.

Speel je al een tijd met de gedachte om de huidige processen in jouw bedrijf te laten doorlichten? Loop je vast met het opstellen van een ontwikkelplan om processen te verbeteren en om werknemers bij te scholen met de verwachte benodigde kennis en vaardigheden? Je kunt de SLIM-regeling aanvragen om vervolgens daarmee samen met de Lean Six Sigma Groep een voor jouw bedrijf passend en toekomstgericht ontwikkelplan te maken. Hier kan je vervolgens direct mee aan de slag.

► BEKIJK ONZE CONSULTANCY


Lean Six Sigma Groep Consultancy

Wat kan Lean Six Sigma Groep voor jou doen?
Lean Six Sigma Groep gelooft in drie belangrijke principes: Voordoen, door middel van consultancy verbeteren wij de processen of processturing in organisaties. Samen Doen, door het opleiden van mensen in Lean en Agile en door met leidinggevenden de richting en doelen neer te zetten. En tot slot Zelf Doen, door het coachen van mensen met daarbij als doel onszelf overbodig te maken en de organisatie sterker te maken.


Een Quick scan is een beperkt onderzoek binnen een organisatie of van een bepaald product. Het doel is een globale evaluatie, waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoemd.

► MEER INFORMATIE