VOORDOEN, SAMEN DOEN, ZELF DOEN

VOORDOEN

Door consultancy; wij verbeteren processen of processturing in organisaties.

SAMEN DOEN

Door het opleiden van mensen in Lean en Agile en door met leidinggevenden de richting en doelen neer te zetten.

ZELF DOEN

Door het coachen van mensen. Ons doel is altijd onszelf overbodig te maken en de organisatie sterker te maken.

Coaching

Het uitvoeren van een Lean Agile project, Lean Six Sigma projecten, het opzetten van een verbeterprogramma, de inrichting van operationeel management of het correct aansturen van projectleiders zijn vaardigheden die je kunt leren. Het toepassen van deze vaardigheden in de praktijk kan echter uitdagender zijn. Lean Six Sigma Groep biedt begeleiding en coaching aan om het maximale resultaat uit verbeterinitiatieven te halen.

Lees meer

Implementatie

Lean Agile Six Sigma is een methodiek waarbij gestreefd wordt naar een continue verbeterorganisatie.  Onze consultants helpen je om verbeteringen binnen het bedrijf mogelijk te maken, zonder dat de dagelijkse voortgang van de werkzaamheden verstoord wordt. Kortom wij helpen je om een Lean Agile Six Sigma organisatie te worden.

Lees meer

Open Trainingen

Wij bieden een breed scala aan trainingen aan op alle kennisniveaus open voor inschrijvingen. Met een volledig aanbod aan trainingen leveren wij opleidingen voor Yellow Belt, Orange Belt, Green Belt (plus diverse varianten), Green Belt to Black Belt, Black Belt en Master Black Belt.

Lees meer

Quick Scan

Onze ‘Quick Scan’ heeft een doorlooptijd van ruim een maand en behelst een korte en gerichte analyse van de organisatie, het proces en de teams. De kracht van de Quick Scan is dat er wordt geanalyseerd samen met de mensen uit het proces.

Lees meer

Operationeel Management

De kern van Operationeel Management is dat prestaties en gedrag aan elkaar worden verbonden. Alle medewerkers leggen verantwoording over de geleverde prestaties af aan hun leidinggevende en ondernemen actie als deze afwijken van de norm.

Lees meer

Incompany Trainingen

Lean Six Sigma Groep biedt zowel open inschrijvingen- als Incompany-trainingen aan. Incompany-trainingen zijn op maat gemaakt en voldoen aan de vraag van onze opdrachtgevers. Er zijn verschillende Incompany-trainingen denkbaar.

Lees meer

Kennismakingsworkshop

De Lean Agile Six Sigma workshop gaat in op de vraag “Wat is Lean, Agile en Six Sigma?”. Hierbij raken we onderwerpen aan zoals de green belt en black belt opleidingen. Daarnaast gaan we in op de meerwaarde die de methodes kunnen hebben voor jouw organisatie. Aan het einde van de workshop laten we voldoende informatie voor je achter om alles nog eens rustig na te lezen en kunnen wij een advies geven hoe je Lean Agile Six Sigma kunt implementeren.

Lees meer

Casussen

Samen de strategie werkend krijgen. Van plan naar actie en daarmee actief helpen, dat is wat we doen. Hieronder een aantal voorbeelden van bedrijven waar we dit hebben ingericht en wat we daar deden. Hierbij werken wij vanuit het implementatie model Lean Agile. Lees meer over onze implementatie casussen.

Lees meer