Quick Scan

Wat is een Quick scan?

Een Quick scan is een beperkt onderzoek binnen een organisatie of van een bepaald product. Het doel is een globale evaluatie, waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoemd. De resultaten van de Quick scan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse en tot het oppakken van verbeterprojecten.

Ons doel met de Quick scan

Het doel staat bij ons centraal en niet de methode. Afhankelijk van de organisatie zetten we de nodige middelen in om de bestaande processen te stroomlijnen. Als effectief kosten besparen belangrijk is, ontwikkelen we een implementatie die daarbij past. Wanneer klanttevredenheid van belang is, bieden we advies op maat. De verandermodellen die we hanteren staan volledig in dienst van de vraag van de organisatie. Het start allemaal met een visie: waar wil je heen als organisatie en wat is nodig om de visie en het doel te bereiken?

Voordelen van een Quick scan zijn:

  • De drempel voor een Quick Scan is niet zo hoog, het werkt snel en het creëert draagvlak.
  • Bij de Quick scan maken we gebruik van informatie die voor handen is; uit data maar ook door betrokken medewerkers te interviewen.
  • Een eerste vervolgstap kan het direct doorvoeren van aangetroffen quick wins zijn.

Onze Werkwijze

Onze ‘Quick Scan’ heeft een doorlooptijd van ruim een maand en behelst een korte en gerichte analyse van de organisatie, het proces en de teams. De kracht hiervan is dat er wordt geanalyseerd samen met de mensen uit het proces. Tijdens de Scan doen we o.a. het volgende:

–        Interviews met een selectie van betrokken medewerkers uit het proces, management en indien mogelijk met interne klanten. Het doel hiervan is om te begrijpen wat er binnen het proces speelt.

–        Het proces in kaart brengen met behulp van een Value Stream Map, een techniek waarin verspillingen in processen zichtbaar gemaakt worden. We doen dit middels workshops, waarin we een aantal hoofdprocessen in kaart brengen met de mensen uit het proces.

–        Aanvulling van gegevens aan de Value Stream Map en eventueel nog wat extra interviews en gesprekken om specifieke gebieden verder te ontrafelen.

–        Een workshop met de deelnemers en eventuele klanten om de Value Stream Map met de gegevens te valideren.

–        De uitkomsten van de workshops worden samengevat in een rapportage gevolgd door een plan van aanpak om het proces te verbeteren.

–        Presentatie van de rapportage en het plan van aanpak aan het management en betrokkenen.

Meer weten?

Voor meer informatie of een voorstel op maat kun je contact met ons opnemen per e-mail via info@leansixsigmagroep.nl of telefonisch met nummer 088-5326700.