fbpx

Succesfactoren van een Green Belt project

20-06-2024 Geplaatst door Redactie

Een start van een Lean implementatie binnen een organisatie is vaak het opleiden van mensen tot Green Belt. Om Lean Six Sigma dan vervolgens werkend te krijgen is het voor iedereen handig dat de opgeleide Green Belts ook projecten gaan doen.  Uit onze ervaring zijn hier een aantal belangrijke factoren die tot succes kunnen leiden.

Als de eerste projecten succesvol zijn, zie je vaak de olievlek groeien. Meer mensen krijgen interesse, Lean wordt meer en meer gebruikt en de resultaten worden steeds duidelijker. Daarom is het erg belangrijk om die eerste stap te ondersteunen.

Wat zijn de 10 succesfactoren van een Green Belt project?

  1. Medewerkers hebben tijd om projecten te doen:  minimaal 4 en liever nog 8 uur per week voor de Green Belt, en mensen hieromheen die in het projectteam zitten hebben ook tijd om hun taken voor het project te doen.
  2. De scope van de projecten is helder,  niet te groot en het doel is helder geformuleerd en meetbaar. Zie hiervoor ook ons blog over gouden tips voor het uitvoeren van een Green Belt project.
  3. Ondersteuning en betrokkenheid van het management.  De projecten en de voortgang zijn bekend bij het management, er is een duidelijke proceseigenaar die regelmatig afstemt over het project en de status. Vaak gebruiken we hiervoor de zogenaamde tollgate meetings.
  4. Keuze tussen projecten uit eigen omgeving of ander gebied.  Projecten kunnen in de eigen omgeving gedaan worden of in een andere afdeling/gebied. Het voordeel van de eigen omgeving is dat het onderdeel kan zijn van het dagdagelijkse werk van een Green Belt. Dit scheelt tijd, en ook het inwerken in de nieuwe omgeving is al gedaan. Een voorsprong voor de Belt dus. Het doen van projecten in een ander gebied is ook erg leuk en kan helpen om de methodiek ‘neutraal’ en onbevooroordeeld toe te passen. Wel kost dit echt meer tijd, dus realiseer je dit.
  5. Keuze om projecten alleen of in duo’s te doen.  Dit laatste geeft snelheid en de mogelijkheid om mensen die complementair zijn aan elkaar te koppelen.
  6. Coaching van een Black Belt;  intern of extern om de voortgang en vervolgstappen te bespreken en hobbels weg te kunnen nemen.
  7. Beschikbare tijd;  niet alleen van de Green Belt maar zeker ook van de medewerkers in het te verbeteren proces. Alleen zij weten namelijk hoe het proces echt gaat en zitten vaak ook boordevol goede ideeen. Lean Six Sigma doe je namelijk met de werkvloer!
  8. Be good and tell it!  Het vieren van successen (hoe klein ook) tijdens een verbetertraject zijn van cruciaal belang om de spirit erin te houden en veranderen leuk te maken en te houden
  9. HOU VOL !!  Na het eerste (succesvolle) verbeterproject zullen er hopelijk meer volgen. Niet allemaal even succesvol, maar de weg naar continu verbeteren is er 1 vol obstakels om te overwinnen.
  10. Een enthousiaste Green Belt zorgt voor enthousiaste deelnemers  aan zijn/haar verbetertraject. Door het leuk te maken zal niet alleen de opbrengst goed zijn maar zeker ook wil om te blijven verbeteren.