8D Probleemoplossingsproces

Er bestaan talloze methodieken en structuren voor probleemoplossing. De meest bekende zijn de DMAIC, PDCA en Kaizen. Een andere methode welke vaak toegepast wordt is het 8D probleemoplossingsproces, of 8 Disciplines of problem solving. In dit artikel lees je hoe 8D werkt.

Wat is het 8D probleemoplossingsproces?

Het 8D Probleemoplossingsproces, ook bekend als Eight Disciplines, is een gestructureerde methode die is ontworpen om organisaties te helpen bij het oplossen van complexe problemen. Het proces bestaat uit acht disciplines die stapsgewijs worden doorlopen om het probleem aan te pakken en duurzame oplossingen te vinden.

De 8 Disciplines van het 8D proces:

D1: Het opzetten van het team

Om met probleemoplossing aan de slag te gaan wordt een multidisciplinair team samengesteld met kennis en ervaring binnen het probleemgebied. Daarnaast wordt een teamleider benoemd om het proces te coördineren.

D2: Beschrijf het probleem

Er is altijd een aanleiding om met probleemoplossing aan de slag te gaan. Dat wil echter nog niet zeggen dat het probleem direct duidelijk is, laat staan wat de impact van het probleem is. In deze stap wordt de probleemdefinitie aangescherpt, vaak aan de hand van relevante gegevens en feiten over het probleem.

D3: Ontwikkel een tijdelijke oplossing

De derde discipline is gericht op het oplossen van het probleem voor de korte termijn. Er wordt ‘een pleister geplakt’ om verdere schade te voorkomen. Dit zijn doorgaans geen bestendige oplossingen. Denk aan het stopzetten van een productielijn of het handmatig verwerken van dossiers in plaats van digitaal, vanwege een bug in het systeem.

D4: Identificeer de oorzaken

Het identificeren van de oorzaken is een belangrijke stap om het probleem structureel op te lossen. Deze stap wordt uitgevoerd door een grondige analyse uit te voeren om de onderliggende oorzaken van het probleem te achterhalen. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van tools zoals Ishikawa-diagrammen en 5-Why’s.

D5: Ontwikkel permanente oplossingen

Wanneer de oorzaken zijn geïdentificeerd kunnen permanente oplossingen ontwikkeld worden. Hierbij worden duurzame oplossingen gecreëerd om het probleem op te lossen en herhaling te voorkomen. In deze stap kan een brainstorm met het team, eventueel aangevuld met andere experts van de werkvloer leiden tot oplossingen.

D6: Implementeer en verifieer de oplossingen

Nadat een oplossing is ontwikkeld kan deze worden getest middels een pilot. Hierbij wordt de effectiviteit van de ontwikkelde oplossing geverifieerd. Wanneer de geteste oplossing een succes blijkt kan deze op grotere schaal worden geïmplementeerd.

D7: Voorkom herhaling

Om te voorkomen dat na het implementeren op enig moment een terugval van prestaties plaatsvindt wordt stilgestaan bij het borgen van de verbetering. Er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet. Bijvoorbeeld door een Poka Yoke toe te passen.

D8: Erkenning van het team

Als laatste wordt er stilgestaan bij de inspanningen van het team en de succesvolle oplossing van het probleem. Successen moeten immers gedeeld en gevierd worden. Het team wordt in het zonnetje gezet, bijvoorbeeld door het organiseren van een speciale lunch of een uitje met het team.

8D Stappenplan

Waarom is het 8D proces effectief?

Het 8D Probleemoplossingsproces is effectief omdat het een gestructureerde aanpak biedt voor het oplossen van complexe problemen. Door de focus op oorzaken en preventie helpt het procesorganisaties om blijvende oplossingen te vinden en herhaling van problemen te voorkomen. Met het 8D proces kunnen teams problemen effectief aanpakken en bijdragen aan continue verbetering binnen de organisatie.

Conclusie:

Het 8D probleemoplossingsproces is een krachtig instrument voor organisaties om complexe problemen effectief aan te pakken en op te lossen. Met een gestructureerde aanpak en de juiste betrokkenheid van het team kunnen organisaties blijvende oplossingen vinden en herhaling van problemen voorkomen. Met behulp van praktische voorbeelden en duidelijke stappen kunnen organisaties het 8D proces met vertrouwen toepassen voor succesvolle probleemoplossing.