Lean en Insights: 2 modellen in 1 wereld?

“Lekker lean” en “inzicht door Insights”. Kent u deze uitdrukkingen?

De wereld van Lean

Lean gaat uit van de klant: wie is de klant, wat wil de klant en waartoe is de klant bereid te betalen? Vervolgens gaat het over (toegevoegde) klantwaarde, flow, pull en continu verbeteren. Ofwel over de “harde kant” van vertaling van klantwensen naar processen en het continu verbeteren hiervan. De lean-filosofie is inmiddels over de hele wereld gemeengoed geworden. Lees elders op onze site voor meer informatie over Lean (en Six Sigma) en het volgen van een Green Belt training.

De wereld van Insights

Bij Insights gaat het over perceptie, kleuren en voorkeuren. Je “bent” rood, geel, groen of blauw. Als Practitioner zeg je dan dat je ’een bepaalde voorkeur hebt voor het gebruik van een bepaalde energie’. Het gaat over inzicht in jezelf, inzicht in de ander, afstemmen en verbinden, do’s en dont’s in communicatie. En over teams, sales en leiderschap. Wat maakt een groep individuen een goed team? Welke energieën zet je in bij verkoop? En wat is leiderschap en wat is een goede leider? Dat soort vragen. Ofwel de “zachte kant” van houding, gedrag en cultuur.

Samen in 1 wereld?

Is het mogelijk de werelden van Lean en Insights samen te voegen tot 1? Is het denkbaar (en voelbaar J) de “harde” en “zachte” kant met elkaar te verbinden? En hoe ziet zo’n wereld er dan uit? Mijn overtuiging is dat dit mogelijk is. Het gaat uiteindelijk over organisatieontwikkeling. Organisaties bestaan uit teams en teams bestaan uit individuen. Ontwikkeling gaat vanuit jezelf, vanuit een ander, vanuit een team tot op het niveau van de organisatie. Gebruik het beste van beide werelden daar waar het kan!

De “lean methode” (voor zover deze bestaat, mijn inziens is het meer een filosofie) is vaak een vooropgezet, doordacht stappenplan met mijlpalen en te behalen (eind)resultaten. Een nogal “roodblauwe” aanpak, gedefinieerd vanuit de Insights-wereld. Hoe mooi zou het zijn om hier ook iets toe te voegen vanuit de “geelgroene” wereld, ofwel wat meer vanuit het gevoel, minder vastomlijnd en vanuit verbinding en harmonie tussen mensen ontstaan? Bij de Lean Six Sigma Groep werken we bijvoorbeeld met het beproefde concept van de Veranderkaart waar we vanuit visie naar resultaat werken om zo de harde en zachte kant met elkaar te verbinden. En zo combineer je de roodblauwe met een wat meer geelgroene aanpak. Dit vereist voor iedere betrokkene bij veranderingen inzicht in jezelf, inzicht in anderen en het vermogen om op elkaar af te stemmen en te verbinden en iedereen te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden. Zie hier de veranderfilosofie waar ik voor sta.

Momenteel combineren wij de methoden van Lean en Six Sigma in onze trainingen, coaching en projecten en zoeken daarbij, steeds vaker via de gedragsvoorkeuren, de verbinding met onze (potentiële) klanten. Bijvoorbeeld bij de Black Belt opleiding waarin we tijdens de Masterclass Policy Deployment aandacht hebben voor de diverse gedragsvoorkeuren, uitgedrukt in de 4 kleuren. Bij onze Masterclass Lean leiderschap gaan we een stapje verder en kijken we ook naar de drijfveren die daaronder liggen en welke persoonlijke uitdagingen onze klanten hebben. Ofwel: een combinatie van Lean en Insights in optima forma! Meer weten? Neem contact met ons op via  info@leansixsigmagroep.nl.