Wat is Policy Deployment?

Policy Deployment is het aanbrengen van focus in de verbeteractiviteiten van een hele organisatie, zodat iedereen binnen de organisatie weet wat hij/zij vandaag kan doen om de visie van het bedrijf te realiseren. Het is een manier om strategie te vertalen in processen, procesdoelen en het realiseren daarvan zodat dit leidt tot een tevreden klant. Het is ook een manier om verbeteringen als vanzelf te starten en uitgevoerd te krijgen.

Policy Deployment helpt je om van te voren vast te stellen waaraan gewerkt moet gaan worden. Als dat verhaal helder is kun je kijken wat de obstakels zijn die verhinderen om dat voor elkaar te krijgen. Als je daarmee aan de slag gaat dan heb je focus in je verbeteractiviteiten en is de kans groot dat iedereen ook echt gaat zien “dat het wat oplevert”!

Waar komt het vandaan?

Policy deployment, ook wel strategy deployment of Hoshin Kanri genoemd. Het strategische planningssysteem van Hoshin Kanri is afkomstig uit het naoorlogse Japan , maar heeft zich sindsdien verspreid naar de VS en de rest van de wereld.

In Hoshi Kanri verbindt communicatie, de visie en de doelen met de strategie en de middelen.

Hoe wordt dit ingevoerd?

Policy Deployment is een methode die de doelgerichtheid van uw organisatie vergroot. Vanuit de strategische visie moeten strategische doelstellingen duidelijk worden gedefinieerd, waarbij doelen worden geschreven voor een lange periode van een periode van één tot vijf jaar. Zodra de doelstellingen op lange termijn zijn voltooid, kan het team zich concentreren op jaarlijkse doelstellingen. Het management moet vermijden te veel vitale doelen te kiezen om gefocust te blijven op wat strategisch belangrijk is. De grote doelen moeten vervolgens worden onderverdeeld in kleinere doelen, op een wekelijkse en maandelijkse basis, en vervolgens worden geïmplementeerd zodat iedereen, van het management tot de werkvloer, het eens is over wat moet worden bereikt. De tevredenheid over de doelstellingen moet maandelijks worden beoordeeld, met een grotere jaarlijkse evaluatie aan het einde van het jaar.

Prestatiemeting is dan ook een belangrijk onderdeel van het proces.

De invoering van Policy Deployment brengt focus en balans in de bedrijfsdoelstellingen door de belangen van alle ‘stakeholders’, zoals klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de omgeving, in ogenschouw te nemen en met elkaar in balans te brengen.