Green Belt examen voorbereiding

15-06-2024 Geplaatst door Redactie

Na afronding van de Lean Six Sigma Green Belt opleiding krijgt een deelnemer een certificaat van deelname. De echte waarde zit hem echter vooral in het worden gecertificeerd als Lean Six Sigma Green Belt. Certificeren bestaat uit het halen van het examen én het uitvoeren van een verbeterproject. Deze blog gaat over het halen van het Green Belt examen. Wat kunnen deelnemers verwachten van de test? Hoe bereiden ze zich voor? In dit artikel informeren we deelnemers over de Lean Six Sigma Green Belt certificeringseisen. 

Green Belt training

Tijdens de Lean Six Sigma Green Belt training leren deelnemers om op een interactieve en prettige manier bedrijfsprocessen te analyseren en verbeteren. Daarbij leren deelnemers blokkades herkennen, processen kritisch te analyseren en probleemfactoren te reduceren. Het resultaat hiervan is dat bedrijfsprocessen efficiënter verlopen, snellen gaan, kosten verminderen en dat klanten tevredener worden. Afhankelijk van de gekozen opleiding duurt de Green Belt 5 dagen (als bootcamp), 7 dagen (verdeeld over 3 blokken) of avondopleiding (verspreid over een aantal dagen en avonden). Hoewel het niet verplicht is, stimuleren we deelnemers om zo snel mogelijk te starten met het opzetten van een verbeterproject. Hiermee leren ze de theorie in de praktijk toe te passen. Daarnaast is het verstandig om snel na het afronden van de opleiding het examen te maken. Werken aan de praktijkopdracht en niet te lang te wachten met het maken van het examen verhogen daarbij de slagingskans.

Lean Six Sigma Green Belt voorbereidingen voor het examen

Hoe zit het dan met het theorie-examen? Het theorie-examen duurt maximaal 2 uur en bestaat uit ongeveer 30 vragen. Alle trainingsonderdelen worden daarbij getoetst. De deelnemer beantwoordt een reeks multiple choice-vragen en een aantal open vragen. Het examen is open boek. Dit wil zeggen dat de cursusmap inclusief eigen aantekeningen meegenomen mogen worden naar het examen. Een laptop is niet nodig, een rekenmachine wel.

Voorbeeldvragen van het Green Belt examen

Om een kleine inkijk te geven op wat de examenkandidaat kan verwachten, bieden we hierbij een drietal examenvragen aan.

Vraag 1: wat is van belang in de Define fase?

A.     Het bepalen van de VOC wat betekent de interne klantvraag
B.     Zorgen dat de oorzaken zo duidelijk mogelijk worden beschreven
C.     Zowel de VOC als de VOB helder krijgen en hiermee het probleem helder krijgen
D.     Zo snel mogelijk een project charter invullen

Vraag 2. Welke tool gebruik je om risico’s te identificeren in een proces?

A.     Value Stream Mapping
B.     Process Mapping
C.     OCAP
D.     FMEA

Vraag 3. Waar staan de letters SIPOC voor?

A.     Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers
B.     Supplies, Inputs, Process, Outputs, Customers
C.     Statistical, Inputs, Probability, Outliers, Causes
D.     Suppliers, Inventory, Process, Outputs, Customers

Aanvullende certificering van IASSC

Het Green Belt examen van Lean Six Sigma Groep toetst de lesstof die behandeld is tijdens de opleiding. Naast dit examen is het ook mogelijk om als Green Belt gecertificeerd te worden door de kwaliteitszorg organisatie IASSC. Dit staat voor International Association for Six Sigma Certification. Dit is een aanvullende certificering waar extra eisen voor staan. De belangrijkste eis is dat de praktijkopdracht afgerond moet zijn voordat aan het examen deel kan worden genomen. Het IASSC Green Belt examen is volledig multiple choice, Engelstalig en duurt 3 uur. Indien u interesse heeft in deelname aan dit examen, de kosten hiervan en aanvullende studievereisten, dan kun je contact met ons opnemen via info@leansixsigmagroep.nl.

We wensen je veel succes met het voorbereiden op het examen. Lees hier meer over de Lean Six Sigma praktijkopdracht.

 

Antwoorden op de voorbeeldvragen

1. C
2. D
3. A