fbpx

Kan iemand dat borgen nu eens definitief regelen?

22-05-2024 Geplaatst door Redactie

Borgen definitief regelen – Wie herkent het niet. Na de eerste mooie prestaties en enthousiasme bij mensen blijken veel verbeteringen maar een beperkt leven te zijn beschoren. Als je na een jaar terugkomt is een belangrijk deel van de verbetering verdwenen. De borging blijkt het meest taaie gedeelte van een Lean (Six Sigma)  project te zijn.

Het Lean Six Sigma Control plan

Vaak is het “control plan” best goed uitgevoerd: er zijn standaarden ontwikkeld, er is gecommuniceerd en mensen zijn getraind. En daar waar verbeteringen technisch van aard zijn (b.v instellingen van een machine of een elektronisch invulformulier met dwingende pull-downmenu’s) is er een duurzame verbetering maar daar waar ander menselijk gedrag nodig is om de verbetering te bereiken, zien we vaak de terugval. “We moeten de mensen gewoon nog eens aan de afspraken herinneren” of “wat meer aandacht van het management” of “een kwestie van discipline” is dan vaak wat je hoort. Allemaal waar maar het gevoel blijft knagen dat dit niet de structurele oplossing is. Het concept Lean Operational Management is ons antwoord.

Lean operational management voeren

We benoemen een aantal essenties van Lean Operational Management. Allereerst worden gedrag en prestaties beiden gemeten. Als prestatieverantwoordelijke rapporteer je jouw cijfers en leg jij er verantwoording over af. Prestatiecijfers zijn er van de basis (werkvloer) tot en met de top: cijfers consolideren van onder naar boven. Er wordt altijd verantwoord over afwijkingen van het normale gedrag en/of prestatie zodat er kan worden bijgestuurd. Met dit Lean Operational Management wordt een solide basis gelegd. Alle verbeteringen, ook diegene die sterk afhankelijk zijn van nieuw gedrag, landen in deze basis. En vaak worden vanuit deze basis weer vele nieuwe verbeteringen bedacht en ingevoerd. Lean Six Sigma verbeterprojecten helpen organisaties dan aan doorbraken die duurzaam zijn en dus wel renderen.

 

 

– Borgen definitief regelen en bijhouden –