fbpx

7 Trends in Lean, Agile en Six Sigma voor 2019

22-05-2024 Geplaatst door Redactie

Lean, Scrum, AgileSix Sigma, er is in werkend Nederland bijna niemand meer te vinden die nooit van de termen heeft gehoord. En op veel werkvloeren is Lean en Agile denken de dagelijkse praktijk. Hoe ontwikkelt zich deze trend in 2019? Consultant/trainer Remco signaleert de trends.

1. Behoefte om te willen werken met Lean, Agile en Six Sigma versterkt

De hausse om te willen werken met Lean en Six Sigma versterkt. We merken dat ook in de dagelijkse praktijk. Wat wel opvalt is dat mensen Lean en Six Sigma steeds vaker als twee aparte methodieken zien. En dat zijn het natuurlijk ook, al kun je ze goed combineren in Lean Six Sigma. Lean werken doet men veel in de zachtere sectoren, zoals de zorg. De focus ligt op het elimineren van verspillingen, flow verbeteren, en dingen slimmer doen met de weinige bronnen die men heeft. Six Sigma gebruikt men meer in de commerciële, wat hardere organisaties, waar men in cijfers wil zien wat er aan de hand is.

2. Data-gedreven beslissen wordt steeds belangrijker

Als je een project doet met Six Sigma kun je de oorzaak van verspillingen vinden in de data. Meet je voldoende, dan kun je daarop sturen. Geheugencapaciteit, snelheid van computers en het Internet of Things maken data alom tegenwoordig. Logisch dat steeds meer organisaties dingen doen met data, vooral de wat hardere organisaties.

Aan de andere kant zie je groepen mensen die al die data juist eng en onpersoonlijk vinden.

3. Behoefte aan snelheid bevordert gebruik Scrum/Agile in combinatie met Lean

We leven in een tijd waarin we graag snel resultaten zien. Scrum/Agile en Lean en Six Sigma versnellen processen enorm. Agile en  Lean zijn makkelijker te implementeren dan Six Sigma. Six Sigma volgt vaak later. Scrum kun je relatief snel leren. Dat is een sterk voordeel. Agile (en daarmee ook Scrum) zijn per definitie kortcyclisch, waardoor je in korte tijd significante verbeteringen kunt realiseren. Ook Lean kent die snelle cycli met continuousimprovement of kaizens.

Beide filosofieën zetten de klant centraal. Verbeteringen zijn dan ook altijd verbeteringen voor de klant. Indirect verstevigt dat voor commerciële bedrijven tevens de concurrentiepositie.

We zien de interesse in de combinatie van Lean en Agile toenemen. Dat is begrijpelijk. Want Agile is sterk in hands-on zaken aanpakken die onmiddellijk voordeel hebben voor de klant.

Lean kijkt dieper en richt zich op inzicht krijgen in processen en het elimineren van verspillingen. Doorvragen is essentieel om achter de oorzaken van blokkades in processen te komen. Zijn die gevonden, dan kunnen ze opgelost worden.

De vervlechting van Lean en Agile combineert grondigheid aan snelheid. Dat maakt de koppeling van de methodieken zo sterk.

4. Automatiseren van processen

Automatiseren is al lange tijd gaande. En bedrijven schakelen nog een versnelling hoger, robotiseren van processen neemt ook toe. Niet vreemd, want dit kan veel tijdwinst opleveren.

Lean en automatisering gaan hand in hand omdat verbeterde processen ook effectiever geautomatiseerd kunnen worden.

Een goede aanpak is wel essentieel: eerst verbeteren en dan pas automatiseren, en niet omgekeerd. Dus:

  1. constateren dat het proces de klant onvoldoende bedient;
  2. uitvinden wat de klant wil;
  3. in kaart brengen hoe het proces loopt;
  4. het proces verbeteren om beter te voldoen aan de klantwens;
  5. delen van het proces die zich daarvoor lenen automatiseren.

Een voorbeeld is de werkwijze van Stichting Buddy Netwerk.

Soms schieten bedrijven in de oplossingsmodus en automatiseren bestaande processen. Sub-optimale processen worden dan geautomatiseerd. Het gaat uiteindelijk wel sneller, maar als er verspillingen in het proces zitten,automatiseer je die ook.

5. Meedenken over veranderingen wordt kernkwaliteit werknemer

Het willen meedenken over veranderingen is essentieel voor iedere medewerker.Het is enorm belangrijk dat medewerkers meedenken over procesverbetering omdat zij als geen ander weten wat er mis gaat en wat er beter kan.

Werknemers hebben vaak meerdere rollen. Dit maakt het werk gevarieerd en verbreedt de inzicht in het bedrijf en de kennis van de werknemer. Volgens Lean denken is er wel een grens aan die verbreding. Focus aanbrengen zorgt voor efficiency. In de praktijk is het daarom goed om te kijken waar ieders talent het meest tot zijn recht komt.

6. Steeds meer sectoren omarmen Lean en Agile

Beginnen met verbeteren vraagt om een zekere urgentie. In de financiële wereld was dat de bankencrisis.Binnen gemeenten decentralisatie. Als er ergens urgentie ontstaat, ontstaat ook het belang van verbetering.

Zorgsector

De zorgsector is bezig om via Lean veel processen te verbeteren. Hier zit nog steeds groei in. Bovendien moet de sector zich blijven ontwikkelen in efficiëntie vanwege de toenemende behoefte aan zorg. Agile werken neemt in deze sector ook steeds meer toe.

Onderwijs

De “klantbehoefte” is goed onderwijs krijgen. Soms sneeuwt die onder door administratieve processen die de aandacht van de leerkracht vragen. Om te blijven voldoen aan de internationale standaard (en deze het liefst te overtreffen), is efficiëntie een must. Lean en Agile bieden daarvoor de juiste tools.

Bouw

De bouw beleefde de afgelopen jaren woelige tijden. Lean heeft een plek veroverd in de sector. Ook de komende jaren verwachten we veel veranderingen om aan de vraag van de toekomst te kunnen voldoen. Agile werken biedt hier mogelijkheden.

Logistiek

Lean en logistiek zijn al langere tijd goede vrienden. Door de enorme groei is hier continu behoefte aan verbetering. Ook hier komt Agile werken vanuit software ontwikkeling op om nieuwe zaken efficiënt neer te zetten.

7. Lean werken over bedrijven heen voor duurzame ontwikkeling

Verspillingen hebben in veel gevallen ook een ecologisch effect. Koeien hebben een watervoetafdruk van 1000 liter water per ons vlees (Rundvlees 1500 liter, Nederlands rundvlees 650 liter, bron Voedingscentrum ). Dat verspillen we als we een ons vlees weggooien.

Op gebied van duurzaamheid gebeurt een hoop, maar er is nog veel meer te winnen.Daarom ben ik er voor,om in kaart te brengen wat verspillingen doen met de natuur.

Hoe zorgen we ervoor dat we alles wat we gebruiken ook weer recyclen. Gewoon alles, zodat we geen afval meer produceren. Dan kunnen we stoppen met het leegtrekken van onze natuurlijke bronnen, mijnbouw, ontbossing. Een ultiem Lean project. We hebben het dan over processen die bedrijven overstijgen. Lean is ketengericht en in combinatie met Agile zijn hier ook nog enorme verbeterslagen te maken. Omdat we collectief het eens zijn dat het zo niet verder kan. Bedrijven moeten dan bereid zijn om het eigen belang even opzij te zetten. Steeds meer bedrijven zien daar ook het belang van in. Graag gaan we met hen de uitdaging aan om te zoeken naar efficiënte werkwijzen die onze planeet sparen.