Rowan de Liefde

Backoffice manager

Rowan zorgt onder andere voor een juiste planning en uitvoering van de diverse trainingen en examens. Zij ontzorgt collega’s, verricht op een accurate manier de administratieve handelingen en gaat servicegericht te werk.

If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman. — Margaret Thatcher