fbpx

Variantie

Hoe variantie bijna het verjaardagsfeestje van mijn neefje van elf in het water liet vallen

In dit artikel bespreken we de kracht van variantie in de context van Lean Six Sigma, met nadruk op de praktische toepassing en de synergie met Lean principes. We belichten de betekenis van variantie, de berekening ervan, en de impact op procesprestatie en klanttevredenheid.

Wat is variantie?

Variantie is een statistisch begrip dat de spreiding van een set waarden meet. Het geeft aan in hoeverre de waarden van elkaar afwijken. In Lean Six Sigma wordt variantie gezien als een indicator van processtabiliteit en betrouwbaarheid.

Variantie en procesprestatie

Een hoge variantie duidt op een instabiel proces met veel afwijkingen. Dit kan leiden tot inefficiëntie, fouten en ontevreden klanten. Lean Six Sigma streeft naar het minimaliseren van variatie om de procesprestatie te optimaliseren.

Variantie en klanttevredenheid

Klanten verwachten consistente prestaties en betrouwbare producten of diensten. Een hoge variatie kan leiden tot onverwachte vertragingen, fouten en inconsistente kwaliteit. Dit kan de klanttevredenheid negatief beïnvloeden.

Lean & Variantie

Lean-principes, zoals visualisatie, 5S en just-in-time, kunnen helpen om variatie te verminderen. Door processen te visualiseren, worden bottlenecks en knelpunten zichtbaar. 5S helpt om de werkomgeving te ordenen en te standaardiseren, wat afwijkingen minimaliseert. Just-in-time zorgt voor een efficiënte materiaalstroom, waardoor variatie in doorlooptijden wordt verminderd.

Praktijkvoorbeeld Variantie

Een illustratief voorbeeld van de impact van variantie vinden we in het leveringsproces van online bestellingen. Neem bijvoorbeeld een situatie waarin een oom vergeet een cadeau te bestellen voor de verjaardag van zijn neefje. Ondanks de belofte van de webwinkel voor levering de volgende dag, wordt het pakket vertraagd. Dit scenario belicht de discrepantie tussen gemiddelde leveringstijden en de werkelijke ervaring van klanten, waarbij variantie leidt tot onvoorspelbaarheid en potentiële klantontevredenheid.

Berekening van variantie

De variantie berekent u door de afwijkingen van het gemiddelde te kwadrateren en vervolgens op te tellen. De formule is:

σ^2 = Σ[(x_i - μ)^2] / N

Waarbij:

  • σ^2 = variantie
  • Σ = som van
  • x_i = individuele waarden
  • μ = gemiddelde
  • N = aantal waarden

Toepassing van variantieanalyse in Lean Six Sigma

In Lean Six Sigma-projecten wordt variantieanalyse gebruikt om de onderliggende oorzaken van procesvariatie te identificeren. Door in te zoomen op de variantie, kunnen teams gerichte verbeteringen aanbrengen, zoals het kalibreren van machines of het standaardiseren van werkprocedures, om de betrouwbaarheid van het proces te vergroten en de klanttevredenheid te verhogen. Dit helpt om de oorzaken van variatie te identificeren en gerichte verbeteringen door te voeren.

Conclusie

Variantie is een belangrijke indicator voor processtabiliteit en klanttevredenheid. Door variatie te meten en te analyseren, kunnen organisaties de oorzaken van afwijkingen identificeren en processen optimaliseren. Lean Six Sigma en Lean-principes bieden waardevolle tools om variatie te verminderen en de prestaties te verbeteren.

Wil je meer weten over variantie en de toepassing ervan binnen Lean Six Sigma? We vertellen je graag in welke van onze trainingen we hierover de diepte in gaan. Je kunt contact met ons opnemen via info@leansixsigmagroep.nl of 088 53 26 700.