fbpx

Turnaround Management

Turnaround Management, de weg naar herstel 

Organisaties kunnen op verschillende manieren in zwaar weer terecht komen. Denk aan de winkelketen waar het aantal betalende klanten terugloopt, de fabriek die ondermaats produceert, het ziekenhuis waar de wachttijden toenemen of het merk dat te leiden heeft van een reputatieschade. Turnaround management of vrij vertaald omkeer management en ombuigingsmanagement richt zich er op om ‘het tij te keren’ en zo de weg naar verbetering of herstel in te zetten. In dit artikel leggen we uit hoe het turnaround proces werkt, welke stappen te zetten en hoe Lean Six Sigma als methode hierbij kan ondersteunen. 

Hoe verloopt het turnaround proces? 

Het turnaround proces begint met het erkennen dat het niet goed gaat met de organisatie en dat verandering noodzakelijk is. Dit lijkt wellicht een vanzelfsprekende stap maar is het niet altijd. De gedachte dat het altijd goed is gekomen dus nu ook kan aanwezig zijn. Gebrek aan een besef van urgentie kan ertoe leiden dat er te laat bijgestuurd wordt om de ommekeer te starten en er vervolgens aan bijdragen dat een omwenteling niet succesvol is.  

Het turnaround of omkeer process staat in veel gevallen onder leiding van een turnaround manager. Dit is een ervaren interim manager met een sterk operationele focus en vaak met een (Master) Black Belt certificering. Bij de start van het traject kan het helpen om met het management een veranderkaart te maken. Hierin leggen we vast waar de organisatie op dit moment staat en waar deze wil staan over een aantal jaar. Het bevat de visie en een visualisatie van de ombuiging in concrete stappen. Het is de routekaart waar op gestuurd kan worden en een belangrijk veranderkundige tool om de rest van de organisatie hierin mee te krijgen. 

In veel gevallen zal een keuze gemaakt worden uit een aantal strategieën die passen bij een omwenteling. Dit kunnen strategieën zijn als: 

  1. Inklinken – hierbij wordt op korte termijn gekeken waar er geld bespaard kan worden om zo het hoofd boven water te houden. Met inklinken bedoelen we meer focus aanbrengen en te stoppen met verlieslatende activiteiten. 
  2. Herpositioneren – de focus van deze strategie is om vast te stellen wat een goede product/marktcombinatie voor de organisatie is. Het idee is om zo meer vraag naar producten of diensten te genereren. 
  3. Vernieuwen – soms kan het helpen om het merk/product/dienst opnieuw uit te vinden en uit te brengen.  
3 strategien voor bij Turnaround Management

Wat voor strategie ook wordt gekozen, vaak begint het bij een nulmeting. De eerste stap hiervan is in veel gevallen een quickscan. Een quickscan is een korte, gerichte analyse van het proces of de organisatie waarbij we vaststellen waar de grootste pijnpunten liggen in de organisatie liggen. De combinatie van de veranderkaart met een quickscan leiden tot een nulmeting om vanuit te verbeteren.  

Het komt voor bij het turnaround proces dat de aansturing van de organisatie of het directieteam gericht(er) moet gaan opereren. In een dergelijke situatie helpt het om een Obeya of Visual Management Room (VMR) in te richten. Dit is een prachtig instrument om een management team te helpen en structureren.  

Na de nulmeting start een fase waarin acute problemen worden aangepakt. Dit kan op verschillende manieren. Soms is dit met behulp van Lean Six Sigma of met een Agile aanpak. Het gaat er daarbij initieel om dat het bloeden in de organisatie wordt gestelpt. Soms zijn dit pijnlijke keuzes die gemaakt moeten worden om het hoofd boven water te houden. Parallel aan het stabiliseren is het van belang om de medewerkers in mee te nemen en hen een positief beeld te geven van de toekomst. Immers loopt het team anders het risico om in een negatieve spiraal te komen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de veranderkaart waar vanuit een hoopvol beeld blijkt voor na de omwenteling.  

Nadat de eerste pijn gepakt is, de organisatie gericht staat op een stabiele rendabele toekomst kan er gewerkt worden aan de verdere realisatie van de veranderkaart. We merken in de trajecten die wij begeleiden dat vanaf dit moment positiviteit terug komt en dat de omwenteling steeds minder eng en ver weg lijkt.  

Mocht je meer willen weten hoe Lean Six Sigma Groep kan begeleiden in strategische omwentelingen, neem dan contact met ons op per e-mail via info@leansixsigmagroep.nl of telefonisch met nummer 088-5326700.