Tim Woodt

Efficiënt werken zonder verspillingen
Elimineren van verspillingen uit het te automatiseren proces begint bij het herkennen van verspillingen. Voor het herkennen van verspillingen helpt TIMWOODT.

De letters van Tim Woodt geven een categorie van verspilling aan. Het is eigenlijk een ‘ezelsbruggetje’ om de soorten verspillingen makkelijk te kunnen onthouden. Met Tim Woodt kan je verspillingen in je proces snel herkennen.

T = Transport – Vervoer van producten, dossier of klanten

I = Inventaris – Opslag van producten, documenten, dossiers

= Motie – Beweging van medewerkers in het proces

= Wachten – Wachttijd van producten dossiers, klanten

= Overproductie – Produceren van producten op voorraad

= Overprocessing – Meer werk doen dan nodig is

= Defecten – Fouten maken in het proces

= Talent – Verkeerd gebruik van de capaciteiten van medewerkers

Het wordt ook wel geschreven als Tim Woods, waarbij de ‘s’ voor Skills staat (Talent).

Hoe wordt Tim Woodt gebruikt?

Binnen Lean wordt gestreefd naar een proces zonder verspillingen. Alles is erop gericht om verspillingen zichtbaar te maken en vervolgens te elimineren.

Nadat je een proces in kaart hebt gebracht met bv. een value stream map, ga je kijken welke stappen waarde toevoegen en welke stappen weinig of geen waarde toevoegen voor de klant. Voor het benoemen en herkennen van niet-waardetoevoegende stappen is Tim Woodt een handig hulpmiddel.

Waar komt de methode vandaan?

Volgens Toyota is hun productiesysteem gebaseerd op het elimineren van drie nadelige gevolgen die in een proces kunnen optreden, namelijk: muri (overbelasting), muda (werk zonder toegevoegde waarde) en mura (inconsistenties), waardoor knelpunten en problemen in het proces duidelijk worden. Deze hulpmiddelen kunnen gebruikt worden om het verminderen ervan als doel na te streven.

Muri: Er is sprake van muri wanneer er boven de capaciteit van een persoon of machine geproduceerd moet worden, ofwel overbelasting. Een voorbeeld is een werknemer die te veel taken moet verrichten waardoor hij of zij harder moet werken dan gezond is, of een proces dat het normale werk niet aan kan, waardoor het proces vastloopt en dossiers ‘verdwijnen’.

Muda: Met muda wordt elke activiteit bedoeld die beslag legt op resources, maar die geen waarde toevoegt voor de klant, ofwel een verspilling. Lean is erop gericht om zaken die geen toegevoegde waarde leveren te verminderen. Hier worden drie groepen activiteiten onderscheiden:

  • Value Add: Activiteiten die direct waarde toevoegen voor de klant. Dit is datgene waar een klant bereid is om voor te betalen.
  • Business non Value Add: Activiteiten die niet direct waarde toevoegen voor de klant maar wel nodig zijn om andere redenen. Denk hierbij aan wetgeving op het gebied van veiligheid, controles of accountancy.
  • Non-Value Add: Activiteiten die geen waarde toevoegen; dit noemen we verspillingen.

De vormen van verspilling kunnen we beschrijven met TIM WOODT.

Mura: De aanwezigheid van ongelijkheden binnen een proces heet mura. Een voorbeeld is grote tempowisselingen. Mura is te vergelijken met de uitspraak “hollen of stilstaan”. Mura kan voorkomen worden door in te springen op productietijden en daar de capaciteiten op af te stemmen.