Supply Chain Management

Supply Chain Management en Lean Six Sigma

Als verbeteraanpak kent Lean Six Sigma haar oorsprong in het verbeteren van productieprocessen. We gebruiken het om het aantal defecten te verminderen of juist om snelheid in processen te verhogen. Steeds vaker combineren we Lean Six Sigma ook met Agile methodieken. Maar in hoeverre past dit nu bij logistieke processen en in Supply Chain Management?

Wat is Supply Chain Management?

Supply chain management (SCM), ook wel bekend als ketenmanagement, is een principe waarbij door middel van het verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en afnemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten ontstaat. Het omvat de actieve stroomlijning van de activiteiten aan de aanbodzijde van een bedrijf om de klantwaarde te maximaliseren en een concurrentievoordeel op de markt te behalen.

Supply Chain Management richt zich op het efficiënt inrichten van vaak de logistieke keten. Zorgen dat producten of diensten zo soepel en snel mogelijk van A naar B stromen. Dit past perfect bij Lean Six Sigma. In de logistieke sector is een variant van Lean Six Sigma genaamd Lean Supply Chain Management.

Lean Supply Chain Management

Bij het inrichten van een Lean Supply Chain neem je vaak een bredere kijk op het proces dan enkel het deel waar je zelf direct invloed op hebt. Je bekijkt bij de Lean Supply Chain namelijk samen met leveranciers en klanten naar het volledige proces om zo naar het logistieke systeem als geheel te kijken. Voor deze keten bepalen we vervolgens wie de klant is en wat zijn perceptie van waarde is. Daar brengen we vervolgens het proces voor in kaart en onderbouwen we deze met data. Dit geeft inzicht in knelpunten en waar op te verbeteren.

Als advies en implementatiebureau voeren wij geregeld projecten uit gericht op het verhogen van Flow binnen de logistieke keten. Er liggen vaak mooie kansen, maar het vereist wel een andere manier van kijken. Kijk niet direct naar individuen of wat je nu al weet over het eigen stuk binnen de keten. Kijk daarvoor in de plaats juist naar het proces als een opvolging van handelingen en stappen. Zie het als een puzzel die je op verschillende manieren kunt leggen. En probeer vanuit daar de logistieke puzzel slim in te richten.