Wat is een Scrum Master?

Coach van het zelfsturende team

De Scrum Master werkt in het Scrum team samen met developers en de Product Owner. Je kunt de Scrum Master het best zien als de procesbegeleider en coach van het team. Hij of zij zorgt ervoor dat de Scrum aanpak op de juiste wijze in het team wordt uitgevoerd.

De Scrum Master is een van de rollen die we kennen uit de Scrum methodiek. Deze methodiek kenmerkt zich in de praktijk door: kort cyclisch werken, een drietal rollen en een aantal events.

Wat zijn de taken van de Scrum Master?

Zoals hierboven aangegeven is de Scrum Master procesbegeleider en coach in het team.

Dit betekent dat van de Scrum Master wordt verwacht dat hij / zij zich bezig houdt met:

 • Opleiden van team, Product Owner, stakeholders en organisatie in het gebruik van Scrum
 • Faciliteren van Scrum Events, zodat elke meeting een duidelijk doel en agenda heeft en de deelnemers goed voorbereid zijn. Let op: het Scrum team is zelf verantwoordelijk voor het eindproduct
 • Coaching van team en Product Owner in het gebruik van Scrum en het opzetten en beheer van de Product Backlog
 • Stimuleren van de organisatie in het gebruik van Scrum methodieken en de Agile mindset
 • Het verbeteren van het teamproces; zorgen dat het team zich kan ontwikkelen
 • Bijhouden van de Scrum tooling (zoals het Scrum Board)
 • Bewaken en voorkomen van verstoringen voor het team.

Over welke competenties moet een Scrum Master beschikken?

 • Anticiperen (Pro- of reactief)
 • Plannen en organiseren
 • Besluitvaardigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Doorzettingsvermogen
 • Accuratesse
 • Duidelijke communicatie, luisteren en feedback kunnen geven
 • Coachen
 • Conflicten beheersen
 • Organisatie sensitiviteit

Waarom is dit zo belangrijk?

De Scrum methode stelt teams in staat om binnen vastgestelde kaders (zoals wet & regelgeving en budget) zelf te werken aan de invulling van een oplossing voor de klantvraag.

Met andere woorden, het team bepaalt binnen deze kaders de oplossing voor de vorm en invulling van het product aan het eind van de Scrum Sprint.

Zelforganisatie in het team is hierin van groot belang.

Om effectief en efficiënt zelf organiserend te (leren) werken is de rol van de Scrum Master cruciaal.

Met de kennis en tooling van de Scrum methodes en de bovenstaande competenties is het de Scrum Master die het team op de weg naar een zelf organiserend team begeleidt en onderwijst.

Conclusie

De Scrum Master is een onmisbare schakel in dagelijks functioneren van een Scrum Team. Het zorgen dat de juiste Scrum werkwijzen en meetings worden gebruikt worden gecombineerd met het oog hebben voor het welzijn van de teamleden. Daarmee is de Scrum Master ook voor de organisatie waarin de teams werken van groot belang. Immers de wens om als organisatie wendbaarder te worden met behulp van zelforganiserende teams realiseert zich niet vanzelf!

De toepassing van de kennis en vaardigheden van de Scrum Master zijn een essentieel onderdeel van de transitie naar een wendbare organisatie.