fbpx

SCAMPER

Een creativiteitstechniek die je kunt toepassen bij het verbeteren van je proces

Creativiteit is een belangrijke vaardigheid bij het genereren van nieuwe ideeën en het oplossen van bestaande problemen. Een populaire creativiteitstechniek die wordt gebruikt om dit te bereiken, is SCAMPER. Deze techniek is ontwikkeld door Bob Eberle in de jaren ’70 en is sindsdien populair gebleven vanwege zijn eenvoud en effectiviteit.

Wat is SCAMPER?

SCAMPER is een acroniem dat staat voor Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate en Reverse. Elke letter vertegenwoordigt een vraag die kan worden gesteld om bestaande ideeën uit te dagen en te verbeteren, of om nieuwe ideeën te genereren.

In Lean Six Sigma projecten wordt SCAMPER veelal gebruikt om bestaande processen efficiënter in te richten.

Substitute (vervangen)

De vraag die je bij deze stap wilt stellen is: “Kunnen we dit ergens mee vervangen? Dit kan betrekking hebben op materialen, processtappen, mensen, of iets anders dat in het huidige proces of product wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, als we een probleem hebben met het transporteren van goederen over lange afstanden, kunnen we ons afvragen of we het huidige transportmiddel (bijvoorbeeld een vrachtwagen) kunnen vervangen door iets anders (bijvoorbeeld een trein).

Combine (combineren)

Bij deze stap vragen we ons af: “Kunnen we twee of meer dingen combineren?” Zo zouden we bepaalde stappen in het proces kunnen combineren om meer flow te creëren.

Adapt (aanpassen van het proces)

De vraag bij deze stap is: “Kunnen we het proces aanpassen om beter aan te laten sluiten op de wensen van de klant?” Zo zouden er stappen toegevoegd kunnen worden, parallelle processtappen gecreëerd kunnen worden of kunnen we de uitvoer volledig omgooien.

Modify (aanpassen van de eenheid in het proces)

Bij deze techniek wordt een idee, product of dienst groter, kleiner, sneller, langzamer of sterker gemaakt. Denk aan het aanpassen van de tekstgrootte op een computerscherm, of het gebruik maken van een visuele interface van een boekhoudsysteem.

Put to another use (voor andere doeleinden gebruiken)

Hier kijken we of we bepaalde stappen, mensen of middelen voor een ander doel kunnen gebruiken dan oorspronkelijk de bedoeling was. Zo zijn alle recyclebare materialen een voorbeeld van ‘Put to another use’.

Eliminate (elimineren)

Bij deze techniek wordt een kenmerk of aspect van een activiteit of eenheid verwijderd. Men kan bijvoorbeeld een functie van een telefoon elimineren die niet nodig is, of controlestappen in het proces elimineren als blijkt dat deze controlestap weinig waarde en veel wachttijd toevoegt.

Reverse (omkeren)

Bij deze techniek wordt de volgorde van een proces veranderd door bepaalde stappen eerder uit te voeren dan voorheen. Zo kiezen veel bedrijven er tegenwoordig voor éérst het product te leveren en daarna -nadat alle administratieve stappen uitgevoerd zijn- pas de factuur te sturen, om zo meer van waarde te zijn voor de klant.

Green Belt Training banner

Toelichting SCAMPER

Voor een uitleg over de SCAMPER Methode in elkaar zit (in het Engels) kan je onderstaande video kijken. In de video worden de zeven verschillende benaderingen: Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, en Reverse toegelicht.