fbpx

Wat Betekent RACI?

Ontdek wat het Raci model is

De letters van het RACI model staan voor rollen van medewerkers in een proces, bij taken:

R – Responsible (Verantwoordelijk): degene die de taak uitvoert is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Vervolgens dient de taakuitvoerder verantwoording af te leggen bij de persoon die Accountable is.

A – Accountable (Eindverantwoordelijk): deze persoon draagt de uiteindelijke eindverantwoording voor de juiste voltooiing van een of meerdere projecttaken. Aan hem/haar wordt verantwoording afgelegd en hij/zij moet de taak goedkeuren (aftekenen). Er is slechts één persoon Accountable.

C – Consulted (Geraadpleegd): dit is de persoon aan wie vooraf advies gevraagd wordt. Het gaat hier om tweerichtingscommunicatie; naast advies helpt hij/zij ook mee in de uitvoering en geeft zo richting aan het resultaat.

I – Informed (Geïnformeerd): deze persoon wordt tussentijds geïnformeerd over de beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is eenrichtingscommunicatie.

Soms wordt ook wel gesproken over RASCI. De letter S staat voor S – Supportive (Ondersteunend). Deze persoon is ondersteunend voor het resultaat. Deze S-Rol lijkt veel op de C-rol. De Nederlandse aanduiding is VERI-Matrix wat staat voor Verantwoordelijk / Eindverantwoordelijk / Raadplegen / Informeren.

RACI-matrix

De RACI-matrix is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven.

In de matrix staan op de horizontale as de namen van de personen of de functionele rollen, en op de verticale as de op te leveren resultaten, betrokken processen of activiteiten.

Het invullen van de matrix doe je met betrokken medewerkers uit je proces, nadat je proces verbeterd is. Immers het nieuwe proces heeft vaak een nieuwe manier van werken.

Bij iedere combinatie van een naam/rol/functie en resultaat/proces/taak wordt een letter (R, A, C of I) ingevuld. Op die manier krijg je een duidelijk overzicht van wie er op welke wijze bij het resultaat/proces/taak betrokken is. Elke taak heeft altijd een R en een A.

Na invullen wordt de matrix breed gecommuniceerd, zodat medewerkers weten wie welke rol heeft bij het verbeterde proces.

Voordelen gebruik RACI model

Het invullen van een RACI-matrix met de betrokkenen levert voordelen op, zoals:

  • Afstemming en verheldering van de rol(len) en verantwoordelijkheden
  • Vergroting draagvlak
  • Beter teamwork

Voorbeeld RACI-matrix

Rol 1 (naam) Rol 2 (naam) Rol 3 (naam) Rol 4 (naam)
Taak 1 R A C I
Taak 2 A R C I
Taak 3 A R C I
Taak 4 I A I R