Wat is een Product Owner?

Waarde van het product maximaliseren

De rol van Product Owner

Samen met de Scrum Master en de developers maakt de Product Owner het Scrum Team compleet. De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van nieuwe werkende producten, functionaliteiten en diensten. Dit doet men door de behoeften vanuit de klant door te vertalen naar de Developers.

Wat doet een Product Owner?

de Product owner is verantwoordelijk voor de communicatie met alle stakeholders, waaronder klanten, bedrijfsmanagers en het ontwikkelingsteam. Daarbij behoren 5 belangrijke taken om ervoor te zorgen dat de doelen duidelijk zijn en de visie is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen;

1. Vertegenwoordigen van klantbelang

Men moet de schakel zijn tussen stakeholders en het team. Door goed te communiceren zorgt men dat de belangen van de klant goed zijn vertegenwoordigd en dat stakeholders betrokken zijn bij alle belangrijke beslissingen en strategieën. Vanuit deze gesprekken geven ze Developers duidelijke instructies en doelen mee.

2. De visie definiëren

Zonder visie is er geen waardevol product. De Product Owner werkt vanuit de behoefte van de klant en ontwikkelt een visie en strategie voor het product waar het Scrum Team verantwoordelijk voor is. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de wensen van de doelgroep, trends en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor het product.

3. De productbacklog beheren

De productbacklog is de projecttakenlijst van het Scrum Team. De Product Owner moet de verantwoordelijkheid nemen om de productbacklog op te stellen, bij te werken op basis van veranderende projectbehoeften en toegankelijk te houden voor de stakeholders en de Developers.

4. Prioriteiten stellen

Agile werken betekent keuzes maken. Wat moeten we als team als eerste oppakken? Met welke backlog items gaan we aan de slag? Wat is voor de belanghebbenden het belangrijkst? Wat levert nu de meeste waarde? Daarom is het cruciaal de volgorde bepalen waarin de taken door de developers worden opgepakt. De belangrijkste taken staan altijd bovenaan de productbacklog.

5. Voortgang bewaken

De voortgang bewaken is het overzicht houden en bepalen of het team nog goed op weg is om de visie te kunnen behalen. Het is belangrijk altijd de voortgang van het project te monitoren door feedback te geven en te verzamelen, zowel richting het Scrum Team als richting de stakeholders. Een officiële meeting om dit te doen is de Sprint Review waar de developers het deelproduct presenteren aan de stakeholders. Door de belangrijke stakeholders voor deze meeting uit te nodigen wordt de feedback als input voor de volgende Sprint planning benut.

Over welke competenties moet een Product Owner beschikken?

De Product Owner is onder andere Stakeholder Manager, Visionair, en Besluitvormer. Een goede Product Owner moet over de nodige kwaliteiten beschikken en vervult een cruciale rol bij het realiseren van een succesvol Scrum-project.

Visionair: Waar ligt de behoefte in de markt op korte en lange termijn? Welke opties zijn er in de ontwikkeling van het product? Hoe haal ik de meeste waarde uit het Scrum Team? Het is kritisch en moet dus ook regelmatig ‘nee’ durven te verkopen. Men dient in staat te zijn de abstracte wensen van de klant om te zetten in een juiste visie voor het Scrum Team door deze op te delen in behapbare taken.

Communicatief: In staat te zijn op de juiste manier te communiceren met verschillende belanghebbenden. De intensiteit en de communicatiestijl spelen hierbij een belangrijke rol.

Besluitvaardigheid: De verantwoordelijk nemen voor de voortgang van het project en dat vraagt om een groot aantal beslismomenten. Dit vergt af en toe de brutaliteit bezitten om risicovolle beslissingen te nemen en knopen door te hakken, zodat het project in beweging blijft.

Teamplayer: Het bezitten over voldoende sociale vaardigheden om effectief samen te werken met verschillende groepen belanghebbenden zowel intern als extern.

Zelfkennis: De druk is hoog en het aantal stakeholders groot. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan. Dit kan invloed hebben op de Product Owner als persoon. Men moet zichzelf goed kennen om de druk en conflicten niet in de weg te laten staan van beslissingen en creatieve oplossingen.

Motiverend leiderschap: Als leider dient men een luisterend oor te zijn voor het team, open te staan voor suggesties en makkelijk benaderbaar te zijn.

Waarom de rol van Product Owner onmisbaar is

De Product Owner vervult een cruciale rol in een organisatie die succesvol klantwaarde wil leveren. Het is een essentiële rol die belangen vanuit de omgeving en organisatie vertegenwoordigt en vertaalt naar producten en diensten die vervolgens door ontwikkelteams gerealiseerd kunnen worden. Product Owners acteren als waardevolle roergangers die een organisatie goed gefocust houden op het continu verbeteren. Interesse om jezelf te ontwikkelen? Volg dan een van onze Product Owner trainingen!