Management Drives

Vertrouwen is de basis van iedere vorm van samenwerking.

Jim Collins beschrijft in zijn bestseller ‘From Good to Great’ dat zichtbaar presteren op het hoogst mogelijke niveau vertrouwen doet groeien. Een cliché als je het mij vraagt, maar daarom niet minder waar. In de 5 frustraties van teamwerk richt Patrick Lencioni zich enkel op de onderstroom. Hierin is het tonen van kwetsbaarheden de sleutel.

Onder- en bovenstroom

Samenvattend komt het erop neer dat je elkaar eerst moet leren kennen, zowel in de onder- als de bovenstroom. Of anders gezegd, op rationeel en emotioneel niveau. Zoals Tuckman stelt in zijn theorie van de teamklok: in de vormfase maakt het team kennis met elkaar alsof iedereen een onbekende van elkaar is.

Management Drives

Management Drives ondersteunt dit. Het is een zeer efficiënte methode en gemeenschappelijke taal die inzicht geeft in de drijfveren van mensen. Het zijn deze drijfveren die richtinggevend zijn voor het menselijk denken en gedrag. De leidende denkpatronen worden in deze methode weergegeven door een kleur.

Na een uitgebreide, individuele, test volgt een rapport waarin de voornaamste drijfveren maar ook de tegen hangende verwerpingen staan beschreven. Dit geeft inzicht en kan daarom dienen als goed stuurmiddel om jezelf en anderen in hun kracht te zetten.

Zeker ook op teamniveau geeft de test een schitterend inzicht. Is er een gewenste diversiteit binnen het team? Waar zit de potentiële kracht? Wanneer kan er een teamflow ontstaan? En wat maakt dat er collectief energieverlies optreedt?

Management Drives en Continu Verbeteren

Continu verbeteren betekent dat een organisatie ook continu in beweging is. Als Lean Six Sigma Groep hebben wij de overtuiging dat enkel sturen op de harde kant van de organisatie onvoldoende resultaat oplevert. Wat je vaak ziet is dat we starten met een interventie op de proceskant waarbij beweging ontstaat op de onderstroom. Wanneer je deze goed begeleidt, gebeuren er mooie dingen. Door via Management Drives actief te sturen op drijfveren groeien kennis en inzicht in elkaar. Het ontwikkelt de emotionele intelligentie waardoor het vertrouwen groeit en samenwerking floreert.