fbpx

Emotiemanagement op de werkvloer

20-06-2024 Geplaatst door Redactie

In dit artikel bespreken we emotiemanagement op de werkvloer. Emotiemanagement is het vermogen om gevoelens en emoties, zowel van anderen als van jezelf, te begrijpen en te kunnen hanteren. Hoe doe je dit?

“Laten we het hier wel zakelijk houden.”
“Nee hoor, emoties, dat doe je maar in je eigen tijd.”

Klinkt dat bekend in de oren? Of het nu zo expliciet wordt gezegd of niet, dit is toch de manier waarop veel mensen in organisaties met emoties op het werk omgaan. Het lijkt wel of we een beetje bang zijn voor emoties. Voor die van anderen en misschien ook wel een beetje voor de emoties van onszelf.

Liever houden we onszelf onder controle. Beheersen we onszelf. En dat verwachten we ook van anderen. Dat ze zich gedragen zoals we dat verwachten, namelijk als een professional.
Dat gaat natuurlijk niet. Emoties laten zich niet zomaar wegdrukken. En eigenlijk moeten we dat ook niet willen.

3 redenen waarom emoties op het werk ruimte moeten krijgen

1.    Emoties gedragen zich als peuters. Als ze aandacht willen en ze krijgen het niet, dan gaan ze dreinen. Ze hangen aan je broekspijp. Ze springen voor je neus. Of erger nog ze gooien zich te gronde in de supermarkt en krijsen de hele buurt bij elkaar. Emoties doen dat ook. Niet zo expliciet meestal, maar het gebeurt wel.

Ze vragen aandacht. En hoe langer het duurt voor je ze aandacht geeft, hoe meer energie het kost. Dat vertaalt zich in innerlijke dialogen die afleiden van het gesprek met anderen. Of een barstende koppijn die de hele middag aanhoudt. Of slapeloze nachten die je alertheid doen afnemen. Hoe harder jij werkt om emoties te onderdrukken, hoe creatiever ze zorgen dat ze tóch je aandacht krijgen. En negatieve aandacht is ook aandacht. Het structureel negeren van je emoties kan leiden tot behoorlijke fysieke en mentale klachten en kan zelfs leiden tot een burn-out.

2.    Emoties geven nuttige informatie. Ze vertellen ons wat er gaande is in onze wereld en wat we nodig hebben(onze behoeften). We worden boos als we iets oneerlijk vinden. Onzeker als we bevestiging zoeken. Verdrietig als we troost nodig hebben. Eenzaam als we verbinding met anderen behoeven. Vrolijk als we ons plezier willen delen.

Als we leren onze emoties te ervaren en te begrijpen dan zijn ze van onschatbare waarde om ons leven en werk in te richten zoals past bij ons en bij wat we kunnen realiseren. Zaak is om ze te herkennen, te erkennen (ook al vinden we dit niet altijd even leuk) en te accepteren dat ze er zijn. Een emotie is dus niets meer of minder dan een signaal naar een (onvervulde) behoefte.

3.    Emoties geven zin aan het menselijk leven. Een leven zonder emotie is vlak en kleurloos. En hoewel we ons werk vaak graag rationeel benaderen worden we als mens allemaal gedreven door de zin die we aan onze activiteiten kunnen beleven. Dat is wat emoties doen. Ze geven diepte aan ons leven, aan de ervaringen die we hebben op ons werk, in onze onderlinge relaties. Ze horen bij ons als mens.
Meer ruimte voor menselijkheid in organisaties betekent ook meer ruimte voor emoties. Maar dat hoeft geen chaotische bende te worden met jankende, schreeuwende mensen. Integendeel.
Eerder een omgeving waarin je alles mag ervaren en voelen, maar wél bewuste keuzes maakt over je gedrag.

Emoties een plek geven: Hoe doe je dat?

De reden waarom we emoties en emotiemanagement zo lastig vinden is omdat we ze soms een andere plek geven dan ze moeten innemen. Ze zitten regelmatig aan het stuur en dicteren hoe we ons moeten gedragen. Terwijl een plekje op de achterbank beter was geweest.  Dat maakt dat we zelf achteraf soms spijt hebben en dat anderen terugschrikken van onze acties. Daarom maar liever geen emoties.

Dat ligt echter niet aan die emotie, maar aan hoe wij er mee omgaan. Als we de emotie zien als informatie (signaal)  kunnen we vervolgens een keus maken hoe we daarop willen reageren.

Emotieregulatie: Geef ze de ruimte

Essentieel voor emotiemanagement is regulatie. Ruimte geven aan emoties betekent niet briesend door de gang stampen, of de hele dag met een doos met tissues lopen.

Ruimte geven aan emoties betekent gewaar worden wat er speelt bij jezelf en bij de ander. Dat zien als informatie en op basis daarvan acties ondernemen die je in de gewenste richting sturen. Het bewust kiezen voor jezelf betekent dus ook bewust kiezen hoe je met jezelf en jouw emoties wilt omgaan. Het herkennen van deze signalen en afstemmen op de onderliggende behoefte bevordert verbinding met jezelf en hierdoor ook met anderen.

Meer weten over emotiemanagement?

Het ontwikkelen van onze emotionele intelligentie is een aanwinst voor elke werkplek. Maar hoe doe je dat precies? Hoe help je mensen met emoties omgaan voor, door en na een verbeterproces? In de Lean Agile Coach training ga je dieper in op de zachte kant van verandering en leer je vanuit empathie en de agile mindset mensen begeleiden.