Wat is doorlooptijd?

De reis van een product door een proces

De doorlooptijd is de totale tijd die een product door een proces aflegt, van begin tot het einde. Het is de tijd tussen het plaatsen van een order tot en met het afleveren van de bestelling. De doorlooptijd wordt veelal uitgedrukt in uren of dagen, maar kan ook in minuten worden uitgedrukt.

Doorlooptijd is de tijd ín elke processtap (bewerkingstijd) én de wachttijden tussen verschillende processtappen in.

Gedurende de verwerking van de order wordt waarde toegevoegd in de verschillende processtappen. Voor, na en ook in een processtap zitten verspillingen, waardoor de doorlooptijd een ongewenst lange duur heeft. Dit kan tot ontevreden interne of externe klanten leiden.

Doorlooptijd – efficiënt proces?

Als de doorlooptijd bekend is, kan uitgerekend worden hoe efficiënt het proces presteert. Dit noemen we de Process Cycle Efficiency (PCE).

Berekening PCE: de ratio toegevoegde waarde tijd (value add time, VAT) ten opzichte van de totale doorlooptijd (DLT) = PCE = Proces Cycle Efficiency = VAT/DLT.

Voorbeeld

Doorlooptijd in Six Sigma

In dit voorbeeld duurt de eerste processtap 30 seconden en de tweede duurt 20 seconden. Hiertussen ligt het product 120 seconden te wachten.

De tijd waarin waarde wordt toegevoegd VAT is = 50 seconden.

De doorlooptijd DLT is 30 + 120 + 20 seconden = 170 seconden.

De PCE = VAT/DLT = 50/170 = 0,29 = 29%.

Doorlooptijdverkorting

Bij het reduceren van de doorlooptijd wordt een organisatie gedwongen om kritisch naar zijn processen te (blijven) kijken, waarbij de vijf Lean-stappen van Value, Value Stream, Flow, Pull en Perfection impliciet doorlopen worden. Verkorten kan veelal door verspillingen te elimineren.