Wat zijn dagstarts en daily standups?

De dagstart of daily stand-up is een kort teamoverleg van maximaal 10-15 minuten aan het begin van iedere werkdag. Er wordt besproken en bekeken in hoeverre de (productie)doelen van afgelopen dag zijn behaald en wat voor doelen er zijn voor vandaag. Knelpunten in het werk en mogelijke verbeteringen staan centraal. Met een dagstart ben je elke dag bezig met continu verbeteren.

Kenmerken van de dagstart

  • Een dagstart start steeds op hetzelfde tijdstip; dan wordt het voor iedereen een gewoonte.
  • Deelnemers stáán tijdens het overleg, dit vergroot de creativiteit en houdt het tempo hoog.
  • De dagstart heeft een vaste structuur en agenda.
  • De rol van de voorzitter rouleert, dit vergroot de betrokkenheid van de deelnemers.
  • Een dagstart gaat altijd door, ook wanneer teamleden afwezig zijn.

Wat zijn de voordelen?

Het is een goede manier om de betrokkenheid van de medewerkers bij het werk te vergroten:

  • Door elke dag kort met elkaar te spreken, ontstaat er inzicht in waar iedereen mee bezig is.
  • Het gezamenlijk nastreven van het teamdoel wordt duidelijker en dit schept een sterker teamgevoel.
  • Er wordt nu face-to-face over zaken gesproken die anders via de e-mail worden opgelost.
  • Met de dagstart creëer je een sfeer waarin je elkaar gemakkelijker om hulp vraagt.

Het belangrijkste van de dagstart is dat de teamleden inzicht krijgen in het gezamenlijke doel van de afdeling en van de organisatie en continu richting deze doelen aan het werk zijn.

Onderdelen dagstart

De agenda bestaat uit vaste onderdelen die elke dag terugkomen, zoals: bezetting, mededelingen, terugblik gisteren (wat ging goed, wat kon beter), vooruitblik vandaag (wat zijn de doelen, gaan we dit halen), knelpunten, verbeteracties.

Hulpmiddelen tijdens de dagstart – het verbeterbord

Tijdens de dagstart wordt gebruik gemaakt van een bord. Dit wordt het verbeterbord of Kata-bord genoemd. Het bord wordt vóór de dagstart gevuld met de meest recente gegevens, zoals de doelstellingen, prestaties vorige dag / week, de bezetting. Ook (nieuwe) verbeterpunten krijgen een plek op het bord, zodat deze behandeld en opgepakt kunnen worden. Hieronder staat een voorbeeld.