Wat is Blended Learning?

Blended learning is een Engelse term die sinds 2005 gebruikt wordt om een bepaalde onderwijsvisie te beschrijven. Professionele trainers in het bedrijfsleven hebben het al ontdekt omstreeks 1990. Binnen organisaties met meerdere, geografisch verspreide, locaties bestond de behoefte om medewerkers gezamenlijk training en opleiding aan te bieden zonder de nadelen van afstand en tijd. Technologische producten zoals Lotus Notes, gecreëerd in 1989 maakten deze ontwikkeling mogelijk.

Blended learning kan als volgt worden omschreven:

  • Blended learning is een leermethode die online en social trainingsmethodes combineert en integreert met traditionele klassikale activiteiten.

Deze leervorm die ook wel hybrid learning wordt genoemd, is dus een methode om een training te creëren met een mix van verschillende leervormen.

Mix van onderwijsvormen

Het gaat om het combineren van allerlei zaken, zoals technologie, instructiewijzen, leertheoretische uitgangspunten of didactische strategieën.

De mix kan bestaan uit:

  • De geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ’online’ onderwijs.
  • De combinatie van gereedschappen en media in een e-Learning omgeving.
  • De combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie.

Denk maar eens aan welke vormen van leren er allemaal zijn. Webinars, whitepapers, YouTube-filmpjes, kennisbijeenkomsten, één op één coaching sessies, alles waar je kennis op doet kan verweven worden in een Blended Learning oplossing.

Waar moet blended learning aan voldoen?

Over het algemeen gelden de volgende ‘regels’ voor deze gecombineerde vorm van leren:

  • Een deel van het leren gebeurt online. Dit vindt plaats in een format waarbij de cursist controle heeft over het leerpad en het leertempo.
  • Een deel van het leren gebeurt in een klassikale setting.

De delen online en klassikaal vullen elkaar aan. Hierdoor ontstaat een volledig geïntegreerd lesprogramma.

Wat is het niet?

Blended learning betekent dus niet dat er alleen maar computers worden toegevoegd aan het klassikale deel van de training. Ook houdt het niet in dat precies dezelfde content in een andere leervorm wordt aangeboden. In deze methode sluiten verschillende online en klassikale elementen naadloos op elkaar aan. Juist doordat ze elkaar aanvullen, vormen ze samen geheel.

Stimuleer het combineren verschillende leervormen

Het wordt steeds belangrijker dat leren leuk is. Zeker gezien de noodzaak van het continu ontwikkelen door organisaties en medewerkers. Dankzij blended learning krijgen medewerkers een positieve leerervaring. Medewerkers kunnen namelijk op hun eigen manier en tempo leren dankzij deze mix van leermethodes.

Vooral online onderdelen bieden medewerkers de vrijheid op eigen tempo door de lesstof te gaan. Wanneer de lesstof al bekend is, kan de medewerker gemakkelijk door zonder te wachten. Heeft hij iets meer tijd nodig om de lesstof te begrijpen of behoefte aan extra informatie, dan hoeft de medewerker niet geforceerd verder.